سه شنبه- 21بهمن 1399- شبکه ملی-مردمی بکوجا-استان مازندران

به نام خدا

شبکه ملی- مردمی بکوجا در استان مازندران

1399/11/20


روابط عمومی و امور بین الملل بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی(بکوجا) از برگزاری جلسه هماهنگی شبکه ملی-مردمی بکوجا در استان مازندران خبر داد.
براساس این گزارش، این جلسه با حضور سید علی لطفی زاده موسس بکوجا، عقیل قدیم، مسئول شبکه سازی بکوجا، لیلا زاده موسی جانشین مسئول شبکه سازی بکوجا، محسن سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران و فرشته لاله مسئول سامانه های بکوجا و به صورت تصویری از ساعت 18:30 روز دوشنبه 1399/11/20 برگزار شد.سید علی لطفی زاده
همکار افتخاری بکوجا- مهندس محسن سلطانی
همکار افتخاری بکوجا- مهندس عقیل قدیم
لیلا زاده موسی

همکار بکوجا- سرکار خانم مهندس فرشته لاله

سیدعلی لطفی زاده
محسن سلطانی
عقیل قدیم
لیلا زاده موسی
فرشته لاله


تقدیر از تلاش های مهندس سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران

دراین جلسه آخرین وضعیت شبکه سازی بکوجا در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در همه 21 شهرستان تعریف شده در استان نماینده بکوجا معرفی گردیده است، از زحمات آقای مهندس سلطانی قدردانی شد.

بررسی عملکرد نمایندگان شهرستان ها

باتوجه به معرفی 42 نماینده از 57 بخش تابعه شهرستان های استان مازندران، از تلاش های انجام شده توسط نمایندگان شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، تنکابن،چالوس، ساری، سوادکوه، عباس آباد، محمودآباد، میاندورود، نکا، نور و نوشهر به جهت معرفی نمایندگان بخش های تابعه قدردانی شد و عملکرد نمایندگان شهرستان های بهشهر، جویبار، رامسر، سیمرغ، عباس آباد، فریدونکنار، قائمشهر و گلوگاه نیازمند تلاش بیشتر ارزیابی شد.

بررسی عملکرد نمایندگان بخش ها

براساس این گزارش، تا کنون در 27 دهستان از 131 دهستان تعریف شده در استان مازندران نمایندگان بکوجا معرفی شده اند که در این زمینه عملکرد نمایندگان بکوجا در بخش های بابلسر، چالوس، سوادکوه، و میاندورود بسیار خوب بوده به نحوی که برای همه دهستان های تابعه نماینده معین گردیده است، لیکن در سایر شهرستان ها نیازمند همت و تلاش بیشتر برای معرفی نمایندگان دهستان ها می باشیم.

بررسی عملکرد نمایندگان دهستان ها

در این جلسه از آخرین وضعیت معرفی نمایندگان بکوجا در روستاهای استان هم گزارشی ارائه گردید. براساس این گزارش، از مجموع 3387 روستای استان مازندران، تاکنون نمایندگان 8 روستا در دهستان بهنمیر از بخش بهنمیر در شهرستان بابلسر معرفی گردیده اند و در این ارتباط لازم است تا همه نمایندگان در شهرستان ها و بخش ها و دهستان ها تلاش مضاعفی داشته باشند.
مهندس لطفی زاده با اشاره به معرفی نمایندگان بکوجا در برخی از دهستان های استان، از اعضاء جلسه خواست تا در تعیین نماینده برای روستاهای استان، اولویت را به دهستان هایی که برای آنها نماینده معرفی شده قرار دهند. این دهستان ها در شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، چالوس، سوادکوه و میاندورود قرار دارند و تمرکز بر این شهرستان ها می تواند وضعیت معرفی نمایندگان روستاها را نیز بهبود بخشد.

تقسیم کار برای پیگیری موضوعات

روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا از تقسیم کار برای پیگیری جدی تر شبکه سازی بکوجا در استان مازندران هم خبر داد. براساس این گزارش، خانم مهندس زاده موسی مسئولیت پیگیری معرفی نمایندگان روستاها از سوی نمایندگان دهستان ها را بر عهده گرفتند و خانم مهندس لاله نیز عهده دار پیگیری معرفی نمایندگان دهستان ها از سوی نمایندگان بخش ها شده اند. همچنین ارتباط با مسئولین شهرستان ها از طریق آقای مهندس سلطانی خواهد بود، لیکن درصورت صلاحدید ایشان، پیگیری های موردی از سوی دیگر همکاران بکوجا نیز انجام خواهد شد.آخرین وضعیت شبکه ملی- مردمی بکوجا در استان مازندران به شرح زیر است:

1- شهرستان آمل

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1آملآقای مهندس بابایی
99/10/18
آقای قنبری99/11/06
آقای قربانی 99/11/18
5 11 360 

2

 امامزاده داوود     
 3   بالا خیابان لیتکوه   
 4   چلاوآقای جانعلی دیلم پاشا
99/11/19
  
 5 دابودشتآقای ایوب بابایی- مهندس رحیمی راد
99/11/19
    
 6   دابوی میانی   
7
   دابوی جنوبی   
 8 دشت سرآقای مهدی سلطانی
99/11/19
    
 9   دشت سر شرقی   
 10   دشت سر غربی   
11
 لاریجانآقای حشمت الله یزدانی
99/11/19
    
 12   بالا لاریجان   
 13   لاریجان سفلی   
 14 مرکزی     
 15   پایین خیابان لیتکوهآقای علی شعبان زاده
99/11/19
  
 16   دشت سر سفلی   
 17   هزار پی جنوبی   


شهرستان بابل

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1بابل آقای مهندس سبطی
99/02/13
6 13 650 
2 بابل کنارآقای نادر عیسی پور
99/05/20
    
3   بابل کنار   
4   درازکلا   
5 بندپی غربیآقای حیدر قلی زاده
99/10/26
    
6   خوش رود   
7   شهیدآباد   
8 بندپی شرقیآقای مهندس دهقان زاده    
9   سجارود   
10   فیروزجاه   
11 گتاب علی قهارپور    
12   گتاب جنوبی   
13   گتاب شمالی   
14 لاله آبادآقای حمزه حیدری
99/10/26
    
15   کاری پی   
16   لاله آباد   
17 مرکزیمهندس محمد ابراهیم اعزازی
99/05/23
    
18   فیضیهآقای فریدون وحدانیان
99/05/23
  
19   اسبوکلاآقای حمیدرضا عباس نژاد
99/05/26
  
20   گنج افروزآقای عبدالرحیم کریمی
99/05/26
  


شهرستان بابلسر

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1بابلسرآقای شجاع الله ولی تبار
99/05/26
 آقای مسلم بابائیان
99/10/26
3 6 55 
2 بهنمیرآقای سید عیسی جهانیان
99/06/23
    
3   بهنمیرآقای سید عیسی جهانیان
99/06/23
  
4     افراتختمرادی
99/07/05
5     عربخیلگلی قادی (دهیار)- زین العابدین شیخیان
99/07/05
6     هّلی باغصادق باقری (عدم تمایل به همکاری)
99/07/05
7     سرخ دشتکشتکار- سیدعلی تقویان
99/07/05
8     ازن آباد (ازنوا)سید مهدی اسماعیل زاده (دهیار)
99/07/05
9     گالشکلاجعفر علیپور(دهیار)- مصطفی قربانی (دفتر فنی دهیاری)
99/07/05
10   عزیزکحسین زاده- کریم تبار- رمضان پور  
11     عزیزکحسین زاده- کریم تبار- رمضان پور
99/07/05
12       
13 رودبستآقای میثم سیدی
99/06/23
    
14   پازواراسماعیل منتظری
99/07/05
  
15   خشک رودقاسم حسن زاده
99/07/05
  
16 مرکزیآقای قاسم پورمحمدجان
99/06/23
    
17   بابل رود   
18   ساحلی   


شهرستان بهشهر

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1بهشهرآقای دکتر یخکشی
99/10/16
آقای امامی
99/10/28
2 5 135 
2 مرکزی     
3   پنج هزاره   
4   کوهستان   
5   میان کاله   
6       
7 یانه سر     
8   شهدا   
9   عشرستاق   


شهرستان تنکابن

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1تنکابنمهندس شریف دینی
99/10/20
3 7 360 
2 مرکزیمهندس کیا- مهندس عقیل استادی- بختیار ترابی
99/10/30
    
3   گلیجان   
4   میر شمس الدین   
5 خرم آباد اآقای سلام اله شعبانی نژاد- مهندس علی آقاپور
99/10/30
    
6   بلده کجور   
7   دوهزار   
8   سه هزار   
9 نشتایوسفعلی حیدریان
99/10/30
    
10   تمشکل   
11   کترا   
12 کوهستانامیر صادقیان
99/10/30
    


شهرستان جویبار

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1جویبارآقای مدانلو
99/10/28
2 4 131 
2 گیل خوران      
3   چپکرود   
4   لاریم   
5 مرکزی     
6   حسن رضا   
7   سیاه رود   

شهرستان چالوس

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1چالوسآقای مهندس معصومی
99/10/21
2 4 136 
2 مرکزیمهندس اسماعیل شهسواری
99/10/20
    
3   کلا رستاق شرقیآقای محمد حسین زاده
99/11/03
  
4   کلا رستاق غربیآقای محمدعیسی سام دلیری
99/11/03
  
5 مرزن آبادنورالدین پولادی
99/10/21
    
6   بیرون بشمآقای محمد کاویانی
99/11/09
  
7   کوهستانآقای بختیار کرمی
99/11/09
  شهرستان رامسر

ردیف نام شهرستان  نمایندگان شهرستان بخش نمایندکان بخش ها تعداد دهستان  نمایندگان دهستان ها تعداد روستاها نمایندگان روستاها
1 رامسر مهندس حقایق- آقای عبدالمجید فتوکیان
99/10/26
2   4   198  
2     مرکزی          
3         اشکور      
4         سخت سر      
5     دالخوانی          
6         جنت رودبار      
7         چهل شهید      


شهرستان ساری

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1ساریمهندس ولی پور
99/02/13
6 15 371 
2 چاردانگهآقای تورانی
99/10/23
    
3   پشتکوه   
4   چهاردانگه   
5   گرماب   
6       
7 دودانگهآقلی مهندس علی خضری
99/11/02
    
8   بنافت   
9   فریم   
10 رودپیآقای مهندس سید عباس میریان
99/10/21
    
11   رودپی شرقی   
12   رودپی غربی   
13 رودپی شمالیآقای مهندس عباس خلیلی
99/10/21
    
14   فرح آباد جنوبی   
15   فرح آباد شمالی   
16 کلیجان رستاقآقای آذری تاکامی
99/11/18
    
17   تنگه سلیمان   
18   کلیجان رستاق علیاآقای رجب علی محسنی
  
19 مرکزیمهندس برزگر    
20   اسفیورد شوراب   
21     زرویجانآقای سید رسول حسینی
99/07/06
22       
23   کلیجان رستاق سفلی   
24   مذکوره   
25   میاندورود کوچک   


شهرستان سوادکوه

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1سوادکوهمهندس خدادادی
99/02/13
4مهندس نادعلی زاده8 204 
2 مرکزی آقای مهندس بیژن اسماعیلی
99/10/17
    
3   راستوپیآقای تقی اسدی
99/11/02
  
4   ولوپیآقای هدایت محمدی
99/11/02
  
5 زیرآبخانم مهندس منیژه دلاک خیلی
99/10/17
    
6   سرخکلاخانم مهندس ثریا ابوطالبی
99/11/02
  
7   کسلیانآقای مهندس مجتبی کاشی
99/11/02
  
8 نارنجستانآقای عزیزاله محمدی
99/11/02
    
9   چایباغخانم مهندس فاطمه مهرین فر
99/11/02
  
10   هتکهخانم مهندس سیده رقیه حسینی
99/11/02
  
11 مرکزیآقای مهندس مرتضی قلی پور
99/10/17
    
12   شرق و غرب شیرگاهآقای سید رحیم موسوی
99/11/02
  
13   لفورآقای علی حسین عابدی
99/11/02
  


شهرستان سیمرغ

ردیف نام شهرستان  نمایندگان شهرستان بخش نمایندکان بخش ها تعداد دهستان  نمایندگان دهستان ها تعداد روستاها نمایندگان روستاها
1 سیمرغ مهندس یوسفعلی رحیمی
99/10/21
2   4   25  
2     تالارپی          
3         تالارپی      
4         طور      
5     مرکزی          
6         دشت کنار      
7         کیاکلا      


شهرستان عباس آباد

ردیفنام شهرستان نمایندگان شهرستانبخشنمایندکان بخش هاتعداد دهستان نمایندگان دهستان هاتعداد روستاهانمایندگان روستاها
1عباس آبادآقای مهندس یحیایی
99/10/23
آقای مهندس نصرت اله لاهوتی
99/11/06
3