اولویت های بکوجا در بخش کشاورزی

اهداف و برنامه های بکوجا در راستای حمایت از تولید و به منظور تامین امنیت غذایی کشور با محوریت محصولات زیر اولویت بندی و در حال زمینه سازی برای اجرا می باشد.


خودکفایی در تولید برنج: 


خودکفایی در تولید گندم 


خودکفایی در تولید دانه های روغنی


خودکفایی در خوراک دام و طیور


خودکفایی در تولید پنبه 


خودکفایی در تولید گوشت قرمز گوسفندیمطالبی که شاید برایتان جالب باشد