به نام خدا

اولویت های بکوجا در بخش کشاورزی

اهداف و برنامه های بکوجا در راستای حمایت از تولید و به منظور تامین امنیت غذایی کشور با محوریت محصولات زیر اولویت بندی و در حال زمینه سازی برای اجرا می باشد.


  1. خودکفایی در تولید برنج
  2. خودکفایی در تولید گندم 
  3. خودکفایی در تولید دانه های روغنی
  4. خودکفایی در خوراک دام و طیور
  5. خودکفایی در تولید پنبه 
  6. خودکفایی در تولید گوشت قرمز گوسفندی


برنامه بکوجا برای فعالیت در استان ها با هذف خوداتکایی در تولیدات راهبردی کشاورزی