همیاران

سرمایه گذاری در مشاغل مولد، تورم زا نبوده و قدرت پول ملی را افزایش می دهد.
پرداخت سود بدون پشتوانه به سپرده های بانکی تورم زاست
افزایش تولید محصولات کشاورزی به دلیل محدودیت در اراضی مستعد کشاورزی، مستلزم بهبود بهره وری و ارتقای فن آوری و دانش فنی است.

ویدیوها

معرفی بکوجا

ترویج گردشگری در روستا

رهبری- اقتصاد وابسته به نفت

جنگ اقتصادی علیه ایران

انیمیشن

انسان، خطرناک ترین موجود جهان

انیمیشن مفهومی

دیرین دیرین- اختلاس

پندانه- مفاسد اقتصادی

موشن گرافی

کم کاری و تنبلی

پیوندهای مبارک برای تولید ثروت

پول مقاوم

حباب بورس

galleryCount 30 تعداد تصویر
articleCount 50 تعداد مقاله
articleCount 149 تعداد اخبار
videoCount 25 تعداد ویدیو
viewCount 39277 نفر تعداد بازدید