مقالات

چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟
چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟
طبق مستندات تاریخی، طی 170 سال گذشته، انگلستان، روسیه و آمریکا، وقت و انرژی قابل توجهی از ایران گرفته‌اند. در این دوره، کشور سال‌های محدودی در آرامش و ثبات سپری کرده است. به نوعی می‌توان گفت: 170 سال است ایران با سه قدرت جهانی درگیر بوده استپایان یک ایدئولوژی دیگر
پایان یک ایدئولوژی دیگر
در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوری­های جدید در اقتصاد بین ­الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.سودای ریاست جمهوری و مسکن مهر
سودای ریاست جمهوری و مسکن مهر
در کشورهایی که دارای رشد جمعیت می باشند، موضوع مسکن همواره نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته است. از یک سو مردم به مسکن نیاز دارند و تامین آن به عنوان یک نیاز اساسی و پایه، موجب افزایش رضایت اجتماعی می گردد و از سوی دیگر تولید مسکن هم به صورت مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم نقش قابل توجهی در اشتغال آفرینی دارد. صدها صنعت بزرگ و کوچک به صنعت ساختمان و مسکن وابسته هستند و رونق بخش مسکن سبب رونق این صنایع هم می شودحسرت جهش تولید
حسرت جهش تولید
رونق بازارهای کاذب و حبابی که از سوی مسئولین هم حمایت و هدایت می شود، انگیزه تولید را از بین برده و تولید کننده را به ورود به بازارهای موهوم با سودهایی که جز تورم و کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فاصله طبقاتی حاصلی ندارد وسوسه می نماید.تحلیل آیات قرآن مربوط به گردشگری با محوریت تفسیر علامه طباطبایی
تحلیل آیات قرآن مربوط به گردشگری با محوریت تفسیر علامه طباطبایی
رهبانیت و ترک لذتهای دنیایی نتیجه فهم نادرست از زهد سفارش شده دین است. کسب لذت های حلال با رویکرد الهی یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهت ارضای نیازها است. یکی از این نیازها گشتن و سیر و سیاحت است کا تاثیرات شگرفی در روح و روان و اندیشه بشر دارد. مخصوصا اگر با رویکرد دینی و در مسیر تکاملی فکر و روانی باشد. مساله گردشگری در دو سبک زندگی مختلف الهی و مادی وجود داشته و مورد سفارش می باشد. ولی تفاوت های ماهوی و غایی به گردشگری الهی، ماهیت الهی و آرمان معنوی می بخشد. قرآن کریم در هفت آیه مختلف با صیغه امر "سیروا فی الارض" و هفت بار با صیغه استفهام تهییجی و ترغیبی "افلم یسیروا فی الارض" به گردش در مطلق زمین دستور می دهد. این مقاله به روش تحلیلی، توصیفی در متون قرآنی به بیان دیدگاه اسلام درباره گردشگری و اهداف آن پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد؛ اصل گردشگری دارای استحباب شدید بوده و هدف از گردشگری عبرت گیری از سرگذشت گذشتگان و انتخاب راه درست عبودیت خدا در زندگی می باشد. و کسب اطلاعات صرف و خشک از گذشتگان یا خوشگذرانی آمیخته به اعمال حرام غایت نهایی گردشگری در اسلام نیست.دانش،‌ ایدئولوژی و قدرت: تبیین نهادی چرایی شکل‌گیری و تداوم الگوهای مسلط در سیاستگذاری اقتصادی ایران
دانش،‌ ایدئولوژی و قدرت: تبیین نهادی چرایی شکل‌گیری و تداوم الگوهای مسلط در سیاستگذاری اقتصادی ایران
در این مقاله در پی آنم که با ارائه‌ی یک چارچوب نظری منبعث از نظریه‌ی نهادگرایی نوین به این پرسش پاسخ دهم؛ پاسخ‌هایی آزمون‌پذیر بر مبنای شواهد تجربی، و مهم‌تر آنکه بر مبنای چنین پاسخی، معیاری را برای گزینش از بین سیاست‌های اقتصادی بدیل پیشنهاد نمایم. گرچه قصد آزمون تجربی پاسخ ارائه شده را ندارم اما در ادامه‌ی مقاله سه نمونه‌ی مهم تجربی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را از این زاویه موردکاوی خواهم کرد و در نهایت راه‌کارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه خواهم نمود.مقایسه چگونگی استفاده از نقدینگی در ایران و جهان
مقایسه چگونگی استفاده از نقدینگی در ایران و جهان
یکی از تفاوت های بارز نظم اقتصادی ایران و کشور های توسعه یافته در شکل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی است، به این صورت که در کشور های توسعه یافته، بخش اعظم سرمایه گذاری بر روی تولید کالا و خدمات و یا تملک دارایی های مولد صورت می گیرد و منجر به رونق اقتصادی و ایجاد ارزش ازوده می گردد، لیکن در ایران بخش عظیمی از نقدینگی کشور در بانک ها انبار شده و بخشی به بازار طلا و ارز و مسکن وارد و در حقیقت منجر به انباشت سرمایه بجای تولید ثروت و خلق ارزش می گردد.انتخابات دولت سیزدهم، رای به برنامه یا رای به شخص و جناح
انتخابات دولت سیزدهم، رای به برنامه یا رای به شخص و جناح
محاسن معرفی مهمترین اهداف و برنامه های دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم از سوی کاندیداهای ریاست جمهوریروز جهانی گردشگری
روز جهانی گردشگری
بر اساس تصمیم سازمان جهانی گردشگریِ سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۰، روز ۲۷ سپتامبرِ (6مهر)هر سال به عنوان روز جهانی انتخاب شده است. انتخاب و تصویب این روز، اتفاق مهمی در صنعت گردشگری به حساب می آید و نقطه عطفی را در گردشگری جهانی به وجود آورده است. انجام برنامه های مختلف در این روز با این اهداف صورت می گیرد: بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن نحوه تاثیرات گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان.محاسن معرفی معاونین و وزرای موردنظر کاندیدای ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات
محاسن معرفی معاونین و وزرای موردنظر کاندیدای ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد. مهمترین مشکل مشترک عموم دولت های گذشته و فعلی تغییرات مکرر در اعضاء و ناهماهنگی دیدگاه های اعضاء کابینه بوده است. چه بسا اکثر وزرای انتخابی و معاونین روسای جمهور افراد مناسبی بوده اند، لیکن عدم تجربه کار مستقیم با شخص رییس جمهور و سایر اعضاء دولت موجب برزو اختلافاتی گردیده که نتیجه آن تغییرات مکرر در کابینه و تغییرات اساسی در سیاست های آن دستگاه بوده است.