مقالات

فروشگاه اینترنتی سرسرا بازار

توضیحاتی در خصوص بستر فروش اینترنتی مجموعه بکوجا" بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی" تحت عنوان سرسرابازار...

شبکه ملی-مردمی بکوجا

اقتصاد مردمی از مهمترین دغدغه های سال های اخیر در کشور بوده و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برخی قوانین ت...

بکوجا چیست؟

به نام خدا بکوجا که خلاصه عبارت "بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی" می باشد، با هدف معرفی مشاغل مولد و تاثیرگذار در اقتصاد ...