اخبار

سه شنبه-22شهریور1401-هجدهمین جلسه هماهنگی استعدادسنجی در استان کرمان- توسعه استعدادسنجی در استان کرمان، با اتکاء به ظرفیت‌های بومی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری هجدهمین جلسه هماهنگی برای...

یکشنبه-20شهریور1401-یازدهمین جلسه هماهنگی فعالیت های استعدادسنجی بکوجا – تلاش برای هم‌افزایی- حمایت ازفعالیت موسسه هدایت فراگیر استعدادهای برتر و کانون دانش‌پژوهان نخبه.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری یازدهمین جلسه هماهنگی برا...