اخبار

یکشنبه-7خرداد1402-دیدار صمیمانۀ موسس بکوجا با اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – ارزیابی پیشرفت اجرای تفاهم‌نامه فی مابین.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری نشست صمیمانه‌ای میان مهن...