اخبار

سه شنبه-22شهریور1401-هجدهمین جلسه هماهنگی استعدادسنجی در استان کرمان- توسعه استعدادسنجی در استان کرمان، با اتکاء به ظرفیت‌های بومی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری هجدهمین جلسه هماهنگی برای...