اخبار

یکشنبه-7خرداد1402-دیدار صمیمانۀ موسس بکوجا با اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – ارزیابی پیشرفت اجرای تفاهم‌نامه فی مابین.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری نشست صمیمانه‌ای میان مهن...

پنجشنبه-11اسفند1401-پنجاه و نهمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – برای جهش تولید پنبه در گلستان چه باید کرد؟

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و نهمین جلسه هماهن...

پنجشنبه-15 دی1401-پنجاه و ششمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – آسیب‌شناسی وضعیت کشت محصولات مختلف در استان گلستان، از منظر فنی و جامعه‌شناختی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و ششمین جلسه هماهن...