یکشنبه-21دی ماه1399-آغاز فعالیت شبکه ملی-مردمی بکوجا در غرب استان مازندران

به نام خدا

آغاز فعالیت شبکه ملی-مردمی بکوجا در غرب استان مازندران


روایط عمومی و امور بین الملل بکوجا از آغاز فعالیت شبکه ملی-مردمی بکوجا در غرب استان مازندران خبر داد.

براساس این گزارش، آقای مهندس محسن سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران نمایندگان تعدادی از شهرستان های غرب این استان را به شرح زیر معرفی نمود:


ردیف

نام شهرستان

نام نماینده بکوجا در شهرستان

ردیف

نام شهرستان

نام نماینده بکوجا در شهرستان

1

محمودآباد

آقای مهدی جلالی- آقای کریم شکری

5

عباس آباد

آقای مهندس یحیایی

2

نور

آقای مهندس صدرالدین حق جو

6

کلاردشت

آقای پوربهرام

3

نوشهر

آقای مهندس سید شعاع موسوی

7

تنکابن

آقای مهندس شریف دینی

4

چالوس

آقای مهندس معصومی

8

رامسر

آقای مهندس حقایقهمچنین آقای مهندس اسماعیل شهسواری به عنوان نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان چالوس و آقایان محمدعلی نجف پور و مصطفی عباسپور به ترتیب به عنوان نمایندگان بکوجا در بخش های مرکزی و سرخرود از توابع شهرستان محمودآباد معرفی گردیدند.

این گزارش اضافه می نماید که جلسه ویدیویی با نمایندگان بکوجا در شهرستان های نوشهر و چالوس از ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 با حضور مهندس سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، خانم مهندس لیلا زاده موسی جانشین مدیر شبکه سازی بکوجا، مهندس محسن سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران، مهندس سید شعاع موسوی نماینده بکوجا در شهرستان نوشهر و مهندس معصومی نماینده بکوجا در شهرستان چالوس برگزارشد.