اخبار

چهارشنبه-19مرداد1401-چهل و هفتمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – بررسی راهکارهای عبور از پیچیدگی‌های اداری در مسیر فعالیت نمایندگان بکوجا.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌ نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و هفتمین جلسه هماهنگ...

چهارشنبه-5مرداد1401-چهل و ششمین جلسه هماهنگی با هلال احمر- تدوین دستورالعمل فعالیت نمایندگان بکوجا در روستا براساس تجربیات همکاری مشترک.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و ششمین جلسه هماهنگی ...

پنجشنبه- 6مرداد1401-چهل و ششمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – بررسی بسته‌های مشاغل 100هزار دلاری در بخش کشاورزی و دامداری.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌ نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و ششمین جلسه هماهنگی...

چهارشنبه-22تیر 1401-بازدید نمایندگان بکوجا و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ازروستای بزمینان شهرستان آمل- بررسی میزان دستیابی به اهداف.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از بازدید سید علی لطفی‌زاده، موسس بک...

چهارشنبه-8تیرماه1401-چهل و چهارمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – توجه بیشتر به موضوع آموزش و همکاری با دیگر دستگاه ها.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌ نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و چهارمین جلسه هماهن...