اخبار

پنجشنبه-20مهر1401-پنجاه و دومین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – آخرین هماهنگی‌ها پیش از سفر موسس بکوجا به استان.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و دومین جلسه هماهن...

پنجشنبه-21مهر 1401-پنجاه و ششمین جلسه هماهنگی با هلال احمر- بررسی آخرین تحولات در زمینه همکاری بکوجا و هلال احمر در روستاهای پایلوت در استان گلستان.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه‌وششمین جلسه هماهنگی...

پنجشنبه-14مهر1401-پنجاه و یکمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – تاکید بر لزوم تکمیل حداکثری شبکه ملی مردمی بکوجا، در دو هفته پیش رو.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و یکمین جلسه هماهن...

چهارشنبه-13 مهر1401-پنجاه و پنجمین جلسه هماهنگی با هلال احمر- گزارش‌گیری از نمایندگان روستایی بکوجا، بر اساس جداول از پیش تهیه شده.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه‌وپنجمین جلسه هماهنگ...

پنجشنبه- 07 مهرماه 1401-پنجاهمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – بررسی آخرین وضعیت تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا در استان گلستان.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاهمین جلسه هماهنگی می...