اخبار

یکشنبه-6آذر1401-تاسیس گروه اقتصادی بکوجا.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مردم نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از انجام مقدمات لازم برای تاسیس گروه...