اخبار

چهارشنبه-5مرداد1401-چهل و ششمین جلسه هماهنگی با هلال احمر- تدوین دستورالعمل فعالیت نمایندگان بکوجا در روستا براساس تجربیات همکاری مشترک.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و ششمین جلسه هماهنگی ...

پنجشنبه- 6مرداد1401-چهل و ششمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – بررسی بسته‌های مشاغل 100هزار دلاری در بخش کشاورزی و دامداری.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌ نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و ششمین جلسه هماهنگی...

پنج شنبه-30تیر1401- سایت بکوجا.

.روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا از برگزاری جلسه تصویری سایت بکوجا از ساعت 14:00 و سایت استعدادیابی بکوجا(پلکان) از س...