جمعه-ششم تیرماه1399-مدل اقتصاد ایران- گردآوری اطلاعات زیرساخت های تولید- ترویج گردشگری


به نام خدا

همکار افتخاری بکوجا- آقای سید امین توکلانی


1- پیرو جلسه روز سه شنبه 1399/03/13 در ارتباط با تهیه "مدل اقتصاد ایران" و جلسه روز پنج شنبه مورخ 1399/03/22 درخصوص تهیه "سامانه مدل اقتصاد ایران"، جلسه دیگری از ساعت 9:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/05 و با حضور جناب آقای سید امین توکلانی و سرکار خانم زهرا هاشمی در دفتر بکوجا برگزار و مطالب زیر مطرح شد:
1-1) سرکار خانم هاشمی فلودیاگرام تهیه شده برای تولید سامانه مدل اقتصاد ایران را ارائه نمودند و ابهامات مربوط به نحوه محاسبه GDP مطرح و توضیحاتی توسط جناب آقای توکلانی ارائه گردید.
1-2) چارت ارسالی از سوی یکی از اساتید اقتصاد که دربر دارنده ارقام موجود در اقتصاد ایران و البته فاقد ساختار و ارقام مربوط به دیگر اجراء حاکمیت بجز دولت بود در اختیار خانم هاشمی قرار گرفت و برای آقای مهندس فرخی راد نیز ارسال شد.
1-3) سوالاتی درخصوص نحوه محاسبه درآمد متوسط خانوار ازGDP و نحوه تعمیم این درآمد به درآمد و هزینه دهک های مختلف درآمدی مطرح و مذاکرات لازم در این زمینه انجام شد.
1-4) موضوع نحوه توزیع درآمدهای کشور دربین مردم موضوع دیگر مورد بحث بود که مقرر شد تا ادامه مذاکرات به جلسه بعدی که از ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 در دفتر بکوجا و با حضور آقای مهندس فرخی راد برگزار خواهد شد موکول گردد.


همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس محسن سلطانی


2- پیرو جلسه مورخ 1399/04/04 در ارتباط با "ترویج گردشگری در ایران" و ایجاد مزیت برای مناطق مختلف کشور بویژه روستاها برای جذب گردشگر، مکالمه تلفنی با جناب آقای مهندس سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران در تاریخ 1399/04/05 برقرار و پیشنهاد شد که روستای ارکا که اکنون به عنوان پایلوت گردآوری اطلاعات زیرساخت های تولید در کشور انتخاب و وارد عمل گردیده است، به عنوان روستای پایلوت در موضوع جذب گردشگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه نماینده منتخب در روستا (جناب آقای تباری) موافق با این کار می باشند و آمادگی همکاری دارند، موضوع برای شناسایی جاذبه ها و مزیت های این روستا در دستور کار قرار گیرد.3- پیرو جلسات مورخ 1399/03/27 و 1399/03/28 با موضوع ثبت اطلاعات مکانی زیرساخت های تولیدی کشور در روستای پایلوت در استان مازندران (روستای ارکا)، تماس تلفنی جهت پیگیری موضوع از جناب آقای مهندس سلطانی برقرار شد و با توجه به اینکه تا کنون تنها اطلاعات مربوط به حدود 9 هکتار از اراضی باغی روستا از مجموع 100 هکتار وسعت ترسیم شده برای روستا و در قالب 5 قطعه باغ وارد سامانه گردیده است، مقرر شد تا جناب آقای مهندس سلطانی پیگیر تکمیل ورود اطلاعات در این روستا از آقای مهندس حاجی زاده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *