شنبه-هفتم تیرماه 1399-سامانه های بکوجا

به نام خدا

1- پیرو جلسه روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 و جلسه روز شنبه مورخ 1399/03/31 در ارتباط با سامانه های بکوجا، در ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/05 جلسه ای با حضور سرکار خانم هاشمی و آقایان مهندسین را دسعید، فرخی راد، آقای دکتر امیدی، سرکار خانم مهندس لاله و آقای سیدمحمدمهدی لطفی زاده در ارتباط با "سامانه های بکوجا" برگزار و مطالب زیر مطرح گردید:

همکار بکوجا- خانم فرشته لاله

1-1) اتوماسیون اداری

1-1-1) پیرو مصوبه جلسه مورخ 1399/03/31 مبنی بر اینکه "از ابتدای تیرماه سال 1399 مراودات با اعضاء و همکاران افتخاری بکوجا  در حوزه های مختلف کاری از طریق اتوماسیون اداری صورت پذیرد"، مقرر شد تا سرکار خانم مهندس لاله در هر جلسه گزارشی از آخرین وضعیت استفاده از اتوماسیون اداری ارائه نمایند.

1-1-2) پیرو مصوبه جلسه مورخ 1399/03/24 بر ضرورت آشنایی بیشتر سرکار خانم مهندس لاله با نرم افزار SQLServer تاکید و مقرر شد تا آموزش های مجازی برای دستیابی به تسلط موردنیاز از سوی ایشان دنبال و آخرین وضعیت آن گ زارش گردد.

همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس رضا فرخی راد

1-2) سامانه مدل اقتصاد ایران

1-2-1) با عنایت به شروع مراحل تولید سامانه مدل اقتصاد ایران در سطح کلی (اول) توسط جناب آقای مهندس فرخی راد و ارائه پارامترهای تاثیرگذار بیرونی و پارامترهای مورد انتظار به عنوان خروجی مدل به ایشان و تهیه بخشی از فلودیاگرام های مربوطه توسط سرکار خانم هاشمی، مقرر شد تا جلسه ای اختصاصی در ارتباط با این موضوع از ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه 1399/04/08 در دفتر بکوجا برگزار گردد.

1-2-2) فلودیاگرام های مربوط به مدل اقتصاد توسط سرکار خانم هاشمی به تدریج تکمیل تر و به مرور فلودیاگرام های مربوط به جزئیات بیشتری از روابط بین پارامترهای اقتصادی توسط ایشان تولید گردد خواهد شد.

همکار افتخاری بکوجا- جناب آقای مهندس رادسعید

1-3) سامانه بازار

1-3-1) جناب آقای مهندس رادسعید مجددا بر ضرورت تسریع در ارائه نیازهای تکمیلی بکوجا نسبت به سامانه موجود بازار مربوط به شرکت بهینه ایران در اسرع وقت تاکید (علت این تاکید تعهد شرکت بهینه ایران به انجام خواسته های بکوجا قبل از نهایی شدن نسخه سامانه آن شرکت می باشد که ظاهرا موعد تحویل آن شهریور 1399 معین شده است) و فایل ارائه شده توسط جناب آقای مهندس مینایی را در اندازه کلیات هر سامانه فروش و فاقد جزئیات مورد نظر بکوجا ارزیابی نمودند و در عین حال سرکار خانم هاشمی بر ضرورت نصب سامانه بازار تولیدی شرکت بهینه ایران برای شناسایی ظرفیت ها و کاستی های آن تاکید داشتند، لذا مقرر شد تا جناب آقای مهندس رادسعید نسبت به هماهنگی با آقایان مهندسین لطیفی و شهران برای برگزاری یک جلسه دیگر اقدام نمایند.

1-3-2) مقرر شد تا با توجه به اینکه شرکت بهینه ایران برای ارائه نرم افزار خود تقاضای دریافت وجه از محل تراکنش های مالی را داشته است، جناب آقای مهندس مینایی که مسئولیت مدیریت اجرایی و راه اندازی بازار بکوجا را بر عهده گرفته اند، اهتمام بیشتری به سازمان دهی عوامل اجرایی این سامانه اعم از تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارداری، بسته بندی، مشتریان، شبکه حمل و نقل و سیستم دریافت و پرداخت آن داشته و برنامه زمانبندی این مراحل را در این هفته ارائه فرمایند.

1-3-3) جلسات هماهنگی مدیریت اجرایی بازار بکوجا از ساعت 16:00 تا 18:00 روزهای سه شنبه هر هفته با حضور آقایان مهندس مینایی و مهندس رادسعید و سرکار خانم هاشمی و آقای سید محمدمهدی لطفی زاده برگزار می گردد.

1-3-4) جلسات تصمیم گیری در ارتباط با موضوع برندینگ بکوجا روز های سه شنبه هر هفته با حضور اعضاء جلسه ردیف قبل به علاوه جناب آقای یوسف تیموری از ساعت 18:00 تا 20:00 برگزار خواهد شد.

1-3-5) سرکار خانم هاشمی برنامه زمانبندی پیشنهادی برای تولید فلودیاگرام های مربوط به سامانه بازار را که در اولویت کاری بکوجا می باشد در جلسه بعدی ارائه نمایند.

1-3-6) جناب آقای مهندس رادسعید بر ضرورت تهیه پلان اقتصادی بکوجا برای 5 سال آینده تاکید نمودند.

1-3-7) موضوع تبعات ناشی از عدم مالکیت بکوجا نسبت به source سامانه های مورد استفاده در بکوجا از سوی خانم هاشمی مطرح و توسط آقایان رادسعید، فرخی راد و امیدی نیز مورد تایید قرار گرفت، اگرچه بر ضرورت ایجاد ساز و کاری که همکاری همیاران همواره برقرار باشد تاکید شد، لیکن جمع بندی بر این قرار گرفت که در کوتاه مدت امکان تهیه source توسط بکوجا وجود ندارد و برای درازمدت بایستی برای آن فکری شود. در عین حال پیشنهاد مشارکت قدرالسهمی شرکت هایی که این نرم افزارها را تامین نموده اند نیز به عنوان یک راهکار از سوی آقای دکتر امیدی مطرح شد.

همکار افتخاری بکوجا- جناب آقای دکتر ابراهیم امیدی

1-4) سامانه بانک اطلاعات مکانی زیرساخت های تولید

1-4-1) با تلاش جناب آقای دکتر امیدی مدیرعامل محترم شرکت نوآوران فرانگار و همکاران محترم ایشان، اصلاحات مورد نظر در سامانه شامل اضافه شدن کد ملی مالکین و بهره برداران و حذف رنگ زمینه اراضی ترسیم شده که در طول هفته به ایشان اعلام شده بود بر طرف و در عین حال سه مورد باقیمانده از زمانبندی قبلی که مربوط به ممانعت سیستم از ترسیم محدوده های روستای متداخل و همچنین محدوده های اراضی متداخل با یکدیگر و با محدوده روستا بود نیز در سامانه پیاده سازی گردید.

1-4-2) نام کاربری و کلمه عبور برای مدیران استان های پایلوت (مازندران و گیلان) از سوی خانم مهندس لاله تولید و در اختیار ایشان قرار گرفته است.

1-4-3) بنابر اعلام جناب آقای دکتر امیدی، به دلیل مسائل فنی سامانه، مدیران استانی امکان ترسیم و یا ویرایش ترسیم محدوده های ترسیم شده توسط نمایندگان روستاها را ندارند.

1-4-4) درخواست حذف اعشار مندرج در مساحت اراضی ترسیم شده مطرح شد.

1-4-5) درخواست اصلاح واحد مساحت اراضی از مترمربع به هکتار مطرح شد.

1-4-6) موضوع مشاهده نام روستا بجای کد روستا مطرح شد.

1-4-7) ضرورت الزامی بودن ورود کد ملی و شماره تلفن همراه مالکین و بهره برداران در سامانه و عدم پذیرش ثبت اطلاعات بدون ورود فیلدهای موردنظر تبیین شد.

1-4-8) ضرورت کنترل الگوریتم کد ملی و شماره تلفن همراه وارد شده مورد تاکید قرار گرفت.

1-4-9) ضرورت ارسال پیامک برای کاربر روستا، مالک و بهره برداری که مشخصات زمین او در سامانه ثبت گردیده است، به نحوی که مالک و بهره بردار با درج کدملی به عنوان نام کاربری و تلفن همراه به عنوان رمز عبور، امکان ورود به بخشی که برای ثبت اطلاعات تولید در سایت bekooja.com ایجاد خواهد شد را داشته باشند، مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد  تا چنانچه زمین های دوم به بعد مالک و یا بهره بردار در سامانه ترسیم شده است، سیستم با کنترل کد ملی این موضوع را متوجه و متن پیامک ارسالی با فردی که برای اولین بار در سامانه ثبت شده است متفاوت باشد.

1-4-10) به منظور تحقق موارد خواسته شده در ردیف قبل، مقرر شد تا جناب آقای مهندس رادسعید هماهنگی لازم را با جناب آقای دکتر امیدی و جناب آقای مهندس میرزایی به عمل آورند.

1-4-11) پیرو تصمیم جلسه روز شنبه مورخ 1399/03/31 مبنی بر اینکه جناب آقای مهندس رادسعید، از جناب آقای دکتر امیدی نیز جهت حضو ر و مشارکت فکری در جلسات سامانه های بکوجا دعوت به عمل آورند، خوشبختانه با هماهنگی انجام شده از سوی ایشان، جناب آقای دکتر امیدی نیز به جمع اعضاء جلسه اضافه شدند.

1-5) سامانه تنظیم بازار

1-5-1) از آنجا که دریافت اطلاعات تولید از تولیدکنندگان منوط به وجود سامانه ای می باشد که ضمن دارا بودن اپلیکیشن موبایل و دریافت بسیار ساده و آسان اطلاعات تولید، امکان ارائه یک داشبورد مدیریتی و یک سلسله اطلاعات خاص برای هر تولید کننده از طریق اپلیکیشن و یا ارسال پیامک را داشته باشد و در عین حال قادر به برآورد تقاضای مصرفی یا صادراتی برای هر کالا و شناسایی واحدهای تولیدی دارای ظرفیت خالی برای پوشش این نیازها و ارسال پیشنهاد تولید به آنها باشد، لذا اعضاء حاضر در جلسه بر ضرورت طراحی و تولید این سامانه در کنار سایر سامانه ها اتفاق نظر داشتند و مقرر شد تا جناب آقای مهندس رادسعید، برای تولید این سامانه کاندیدهای خود را با همفکری سایر اعضاء معرفی نمایند

1-5-2) با عنایت به تعدد سامانه ها و ضرورت وجود زیرساختی برای ایجاد هماهنگی بین آنها، مقرر شد تا جناب آقای مهندس رادسعید و سرکار خانم هاشمی، پیشنهاد مشخصی را برای این موضوع در جلسه آینده ارائه نمایند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *