سه شنبه-25آذر1399-قطعه شعری در وصف بکوجا2

خبرشماره 202

به نام خدا

انتشار قطعه شعری در وصف بکوجا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا قطعه شعری در وصف بکوجا از اعضا افتخاری بکوجا در سایت رسمی بکوجا منتشرشد.


بکوجا یک جهاد اقتصادی‌ست
بر او کوشش چو تکلیف عبادی‌ست


چنان غرقه به آبادیِ ایران
نمانَد نقطه‌ای مهجور و ویران

بکوجا جنبشی از جنس ایمان
خوراکش آهن است و قیر و سیمان


بسازد مملکت را با تکاپو
بنا گردد بسی عالیِ قاپو

بکوجا نهضت کارآفرینی‌ست
مدیرش فرد ماقبل امینی‌ست


که ایشان زاده‌ی لطف است و تدبیر
قوی و پرتوان مانند یک شیرمطالب مرتبط:

دوشنبه-24 آذرماه1399-قطعه شعری در وصف بکوجا
نظرات کاربران
بهروز رحمانی1399/09/25

احسنت

ارسال دیدگاه