دوشنبه-24 آذرماه1399-قطعه شعری در وصف بکوجا

به نام خدا

انتشار قطعه شعری در وصف بکوجا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا قطعه شعری در وصف بکوجا توسط جناب آقای عبدالحمید مهری لموکی از اعضا افتخاری بکوجا در استان مازندران در سایت رسمی بکوجا منتشرشد.


بکوجا نهضت کار آفرینی است                جهاد اقتصاد سرزمینی ا ست

بکوجا جنس کار و جهد ورنج است            گرش رنجی بز اید داده گنج است

بکوجا عقل خواهد علم وتدبیر                  که بی علم وعمل ناید به تقدیر

بکوجا تکیه بر جهد درونزاست                که گر این تکیه نبود رجفه پیداست

بکوجا آن درخت سرو قامت                    که قامت خم نگرداند به همت

بکوجا رونقی در کسب وکار است             که بی رونق وطن بس کار زار است

بکوجا رونق تولید زاید                          که تولید جانها را جان فزاید

بکوجا همت جانانه خواهد                       جهادی با دل مردانه خواهد

بکوجا کار جمعی خدمت ناس                   که با خدمت فروغ حق هویداس

بکوجا جمع یاران قدیمی است                   که ساطانی مدیرش مرد دینی است

بکوجا را چو احسانی رفیق است                سلامی رابسی یار شفیق است

بکوجا از وجود زارع شاد است                 زهمراهی خورشیدی سداد است

بکوجا با ولی پور راز دارد                      بصد شوری سخن در ساز دارد

بکوجا از دم فولادیان گرم                        رسولی را صلا داده دما دم

بکوجا باقری را خوانده از دور                  بگفتا ای تو اعزازی بصد شور

بکوجا از وجود مانده یاران                      بپرسد لیک من گردیده حیران

بکوجا دست یاران می فشار                     اگر طرحی است بر دیده گذارد

بکوجا گوید ای جان لموکی                      بده طرحی نگو حرفی به پوکی

عبدالحمید مهری لموکی 1399/09/19

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *