مقالات

4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم

4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم: 1-ثبات اقتصادی 2- روابط خارجی هوشمند، هدفمند و پایدار 3- اقتصاد مردمی 4-همسویی نظ...

از دولت سیزدهم چه می خواهیم؟

خرداد سال 1400 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال دولت سیزدهم جایگزین دولت فعلی خوا...