مقالات

4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم

4 گام کلیدی رییس جمهور سیزدهم: 1-ثبات اقتصادی 2- روابط خارجی هوشمند، هدفمند و پایدار 3- اقتصاد مردمی 4-همسویی نظ...

مطالبی که شاید برایتان جالب باشد