مقالات

الزامات جهش تولید با مشارکت مردم

عدم تحقق انتظارات مقام معظم رهبری در پایان سال های نام گذاری شده با اهداف تولیدی و اقتصادی و کم توجهی و بعضا ناباوری برخ...

دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید

با توجه به نام گذاری سال 1402 به نام مهار تورم و رشد تولید و ضرورت تهیه برنامه اجرایی برای تحقق این موضوعات مهم، نوشته ح...

دستورالعمل اجرایی استعدادسنجی

استعدادسنجی فرآیندی است که شخص را با استعدادها، علایق و ظرفیت های خود آشنا می نماید و متناسب ترین مشاغل برای او را معرفی...

انقلاب کشاورزی با مدل هلند

بزرگ‏‌ترین صادرکننده تکنولوژی «کشاورزی سازگار با خشکسالی» به موفق‏‌ترین کشورجهان در «تولید غذا بدون تخریب محیط‏‌زیست» تب...