اخبار

پنجشنبه-23تیر1401-بازدید نمایندگان بکوجا و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ازروستای گرجی‌آباد شهرستان بابل- تأکید بر تحقق بیش از 90درصد اهداف.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از بازدید سید علی لطفی‌زاده، موسس بک...

چهارشنبه-22تیر 1401-بازدید نمایندگان بکوجا و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ازروستای بزمینان شهرستان آمل- بررسی میزان دستیابی به اهداف.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از بازدید سید علی لطفی‌زاده، موسس بک...

پنج شنبه-16تیر1401- سایت بکوجا.

روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا از برگزاری جلسه تصویری سایت بکوجا از ساعت 14:00 و سایت استعدادیابی بکوجا(پلکان) از سا...

سه شنبه-14تیر1401-پیشنهادهایی برای تسریع فعالیت‌های استعدادسنجی در استان کرمان در دوازدهمین جلسه هماهنگی با نمایندگان بکوجا در این استان.

روابط عمومی و امور بین‌الملل بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری دوازدهمین جلسه هماهنگی برای ارائه خدمات اس...