اخبار

پنجشنبه-10آذر 1401-پنجاه و پنجمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – نگرانی مدیران شهرستانی بکوجا از سوء مدیریت در بخش کشاورزی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه هماه...

یکشنبه-6آذر1401-تاسیس گروه اقتصادی بکوجا.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مردم نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از انجام مقدمات لازم برای تاسیس گروه...

یکشنبه-22آبان 1401-پنجاه و چهارمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – چیره شدن بر چالش‌های موجود در مسیر کشاورزان، نیازمند نگاه علمی به مسائل است.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه هما...