چهارشنبه-چهارم تیرماه 1399-جهش تولید خودرو- مدیریت اجرایی بازار بکوجا

به نام خدا

1- پیرو جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1399/03/19و یکشنبه مورخ 1399/04/01 و دوشنبه مورخ 1399/04/02 در ارتباط با موضوع جهش تولید خودرو در کشور ،پیش نویس پیشنهاد تصویب "طرح جامع تحول در صنعت خودرو کشور" تهیه و جهت اعلام نظر در اختیار همکاران ذیربط قرار گرفت.

2- در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 جلسه "شبکه ملی- مردمی بکوجا" با حضور جناب آقای مهندس قدیم برگزار و درخصوص استفاده از ظرفیت این شبکه برای راه اندازی و رونق بازار بکوجا بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

3- پیرو جلسات روزهای سه شنبه دو هفته گذشته در  مورخه 1399/03/27 و مورخه 1399/03/20 در ارتباط با "مدیریت اجرایی بازار بکوجا"، سومین جلسه با حضور جناب آقای مهندس رادسعید، جناب آقای مهندس امیرحسین مینایی، سرکار خانم هاشمی، جناب آقای مهندس قدیم و جناب آقای سید محمدمهدی لطفی زاده از ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 به صورت حضوری برگزار و مطالب زیر مطرح گردید:

3-1) مقرر شد تا جناب آقای مینایی نسبت به تشکیل کارگروهی تخصصی برای تبیین جزئیات جدول امتیازبندی خرید محصول از سامانه بازار بکوجا از سوی هریک از مشتریان (که در جلسه مورخ 1399/03/27مطرح گردیده بود) حداکثر تا جلسه بعد اقدام و پیشنهادات مربوطه را ارائه فرمایند.

همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس راد سعید

3-2) موضوع نحوه عرضه کالا بر روی سامانه بازار از سوی تولیدکنندگان و تامین کنندگان که در جلسه مورخ 1399/03/27 مطرح شده بود پیگیری و مقرر شد تا برای هریک از آنان امکان بارگذاری محصول توسط خودشان فراهم و مدیریت اجرایی بازار بکوجا مدل تضمین وجود محصول معرفی شده را طراحی و در جلسه بعد ارائه نماید به نحوی که امکان ادعاهای واهی و غیر واقعی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان سلب شده باشد.

3-3) موضوع نحوه حمل و نقل و جمع آوری و توزیع کالاها از محل های تولید تا محل مصرف که در جلسه مورخ 1399/03/27 مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود مطرح و مقرر شد تا جناب آقای مینایی ماتریسی از انواع کالای قابل عرضه در بازار ب کوجا و ویژگی های حمل و تاریخ مصرف و میزان فسادپذیری و امکان تامین از نقاط نزدیک تر به محل مصرف، نیاز به بسته بندی در مبداء یا مرکز توزیع و امثالهم را تهیه و براساس آن محدودیت های احتمالی مورد نیاز برای عرضه کالا در برخی از محدوده های جغرافیایی را در جلسه بعد ارائه نمایند.

3-4) موضوع استفاده از ابزار الکترونیکی برای مدیریت حمل کالا از مبدا تا مقصد و استفاده از حمل و نقل ترکیبی برای فواصل دور و یا دارای فاصله از شریان های اصلی با استفاده از همه ظرفیت جاری در شبکه حمل و نقل کشور اعم از خودروهای عمومی یا شخصی و انواع موتورسیکلت و وانت بار و تاکسی و امثالهم در جلسه مورخ 1399/03/27مطرح شده بود  پیگیری و مقرر شد تا الگوی پیشنهادی در جلسه بعدی توسط جناب آقای مینایی گردد.

3-5) با توجه به ضرورت ارائه مستمر انواع کالای مورد نظر بکوجا در تمامی ایام سال به منظور حفظ مشتری و ایجاد رضایت و وفاداری در ایشان، مقرر شد تا براساس لیست کالاهای 105گانه پیشنهادی جهت ارائه در بازار بکوجا (به شرح زیر) توسط اعضاء محترم جلسه بررسی و چنانچه ارائه محصول دیگری جهت تکمیل سبد خرید مشتریان ضروری می باشد تا جلسه بعدی ارائه و حداقل عرضه روزانه هر کالا نیز مشخص و تعداد مشتری مورد انتظار برای خرید این حداقل عرضه نیز برآورد و در جلسه بعدی ارائه و مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

همکار بکوجا-جناب آقای مینایی

3-6) با توجه به ضرورت وجود حداقل 392 مشتری تضمین شده برای آغاز فعالیت های بازار بکوجا، مقرر شد تا هریک از همکاران لیستی از افرادی را که می توانند عضو مشتریان تضمینی بکوجا باشند تا قبل از برگزاری جلسه آینده برای جناب آقای مهندس مینایی ارسال و ایشان جمع بندی موضوع را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

3-7) مقرر شد تا سازمان اجرا و برنامه اجرایی و زمانبندی آغاز فعالیت های اجرایی بکوجا و همچنین برآوردی از میزان فروش روزانه در هر دوره براساس اولویت بندی هایی که در ردیف (5-3) تهیه خواهد شد در جلسه بعدی توسط جناب آقای مهندس مینایی ارائه گردد.


4- پیرو جلسه مورخ 1399/03/20 درخصوص "برندسازی بکوجا" دومین جلسه این موضوع از ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 و با حضور جناب آقای یوسف تیموری، جناب آقای مهندس رادسعید، سرکار خانم هاشمی، جناب آقای مهندس قدیم، جناب آقای مهندس مینایی و جناب آقای سید محمدمهدی لطفی زاده در دفتر بکوجا برگزار گردید. در این جلسه پس از طرح کلیات موضوع، جناب آقای تیموری توضیحات مفیدی در ارتباط با روش های مختلف برند سازی مطرح نمودند و وجود استراتژی، انتخاب نشان تجاری، چکش بصری و شعار مناسب براساس استراتژی اتخاذ شده را به عنوان نکات کلیدی کار برشمردند و در نهایت نتایج زیر حاصل گردید:

4-1) مقرر شد با توجه به گستردگی و تنوع و تغییر در فعالیت های مورد حمایت بکوجا براساس نتایج حاصل از مدل اقتصاد ایران در دوره های مختلف، یک برند جامع برای پوشش کلیه فعالیت های بکوجا به عنوان برند اصلی مد نظر قرار گیرد.

4-2) مقرر شد تا برای هریک از زیرفعالیت های مورد حمایت، بازار جداگانه و برند جداگانه طراحی و معرفی گردد.

4-3) مقرر شد تا اولویت کار برند سازی بر روابط عمومی و سپس تبلیغات قرار گیرد و به این منظور جلسه ای با یکی از مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارند با هماهنگی جناب آقای تیموری در هفته آینده برگزار گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *