سه شنبه-بیست و هفتم خردادماه1399-جهش تولید- ساخت شش میلیون واحد مسکونی در شش سال- تولید 2.5 میلیون خودرو در سال- امنیت غذایی- خودکفایی در کشاورزی

به نام خدا

آقای دکتر امیرمحمود غفاری معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی

 1- جلسه هماهنگی برای تولید شش میلیون واحد مسکونی در شش سال با حضور جنابان آقایان دکتر غفاری معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه وشهرسازی، مهدی حیدری مدیرکل محترم دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی، آقای مهندس محمد جورابچی سرپرست محترم مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و سید امین توکلانی از ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که خلاصه مطالب مطرح شده به شرح زیر است:

1-1) در ابتدای جلسه گزارشی از اهداف مهم اقتصادی احصاء شده برای سال 1399 که به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است ارائه و موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در بخش کشاورزی، تولید انبوه مسکن با اولویت ایجاد اشتغال و تامین مسکن جوانان، تولید سالیانه 2.5 میلیون دستگاه خودرو برای تامین نیاز بازار داخلی و 200هزار دستگاه خودرو برای اهداف صادراتی و توجه به صنعت نساجی و پوشاک و ظرفیت های شغلی و اقتصادی موجود در این بخش مطرح گردید.

1-2) برنامه ساخت شش میلیون واحد مسکونی در طی شش سال در سطح کشور مطرح و ساخت حدود 400هزار واحد توسط بخش خصوصی بدون حمایت دولت، ساخت 400هزار واحد با حمایت و اعطاء تسهیلات ساخت و زمین رایگان توسط دولت، ساخت 150 تا 200 هزار واحد استیجاری با حمایت دولت از طریق اعطاء زمین رایگان و تسهیلات ساخت و نیز حمایت شهرداری ها و نهایتا ساخت تعدادی واحد مسکونی در قالب خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا در مناطقی که دسترسی به تاسیسات زیربنایی دشوار و یا غیرممکن می باشد (از جمله در مناطق مرزی) مطرح گردید.

آقای مهدی حیدری- مدیرکل جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی

1-3) موضوع تامین منابع برای ساخت 400هزار واحد مسکونی با حمایت دولت از طریق تامین زمین رایگان و تامین منابع مالی ساخت با اولویت استفاده از 2500 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور مطرح و مقرر شد تا جناب آقای حیدری مدیرکل محترم جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی مسئولیت هماهنگی با سازمان بورس و بانک مرکزی برای دریافت راه کارهای پیشنهادی آنان در جهت تحقق این هدف را بر عهده داشته و نتیجه را در قالب گزارش مدونی ارائه نمایند.

1-4) روش های مختلف تامین منابع برای ساخت مسکن استیجاری از جمله ایجاد صندوق و یا شرکت پروژه و استفاده از منابع بازار سرمایه، روش مشارکت در ساخت و تحویل واحدها با دولت پس از استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری بخش خصوص (مشابه آنچه در ساخت مشارکتی آزادراهها اتفاق می افتد)، مشارکت مالی در ساخت واحدهای مسکونی داخل شهرها که توسط سازندگان در قالب مشارکت مالکین با سازندگان صورت می پذیرد و ... مطرح و مقرر شد تا این روش ها در دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی مدون و تدقیق گردیده و جمع بندی آن ارائه گردد.

آقای مهندس صفدری- رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی

 1-5) به ضرورت سازماندهی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن به عنوان بازوی اجرایی اصلی طرح ساخت شش میلیون واحد مسکونی در شش سال اشاره گردید و مقرر شد تا جناب آقای مهندس صفدری رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی آخرین وضعیت سامانه مربوطه اقدام و تمهیدات لازم جهت استفاده مجدد از این سامانه را فراهم نمایند.

1-6) به ضرورت سازماندهی داخلی نیروی انسانی وزارت راه و شهرسازی در سطح ستاد و صف و مدیران استانی برای اجرای طرح شش میلیون واحد مسکونی در شش سال اشاره گردید.

آقای مهندس جورابچی- سرپرست مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گذاری

1-7) نقش بسیار مهم معاونت محترم شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین برای اجرای طرح شش میلیون واحد مسکونی در شش سال و جلسه مورخ 1399/02/23 با ایشان اشاره گردید و با توجه به نگاه روشن و دلسوزانه سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد، بر هماهنگی معاونت های مختلف وزارتخانه در اجرای این طرح تاکید شد.

1-8) موضوع اعلام آمادگی شهرداری تهران و برخی شهرهای دیگر برای همکاری در احداث واحدهای استیجاری در داخل شهرها و مذاکرات انجام شده در مورخ 1399/03/19 با جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در این ارتباط مطرح و مقرر شد تا با محوریت وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم با وزارت کشور و از طریق این وزارتخانه با شهرداری های کشور جهت ایجاد یکپارچگی در طرح مسکن استیجاری به عمل آید.

آقای دکتر محمد قاسمی - سرپرست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 2- جلسه هماهنگی در ارائه طرح ها و پیشنهادات میان دستگاه ها و گروه های مختلف و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد هم گرایی هرچه سریعتر در طرح های اساسی اقتصادی مورد نیاز کشور از ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 با حضور آقای سیدامین توکلانی در دفتر جناب آقای دکتر قاسمی سرپرست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار و مطالب زیر مطرح گردید.:

2-1) در ابتدای جلسه گزارشی از اهداف مهم اقتصادی احصاء شده برای سال 1399 که به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است ارائه و موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در بخش کشاورزی، تولید انبوه مسکن با اولویت ایجاد اشتغال و تامین مسکن جوانان، تولید سالیانه 2.5 میلیون دستگاه خودرو برای تامین نیاز بازار داخلی و 200هزار دستگاه خودرو برای اهداف صادراتی و توجه به صنعت نساجی و پوشاک و ظرفیت های شغلی و اقتصادی موجود در این بخش مطرح گردید.

2-2) برنامه ساخت شش میلیون واحد مسکونی در طی شش سال در سطح کشور مطرح و ساخت حدود 400هزار واحد توسط بخش خصوصی بدون حمایت دولت، ساخت 400هزار واحد با حمایت و اعطاء تسهیلات ساخت و زمین رایگان توسط دولت، ساخت 150 تا 200 هزار واحد استیجاری با حمایت دولت از طریق اعطاء زمین رایگان و تسهیلات ساخت و نیز حمایت شهرداری ها و نهایتا ساخت تعدادی واحد مسکونی در قالب خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا در مناطقی که دسترسی به تاسیسات زیربنایی دشوار و یا غیرممکن می باشد (از جمله در مناطق مرزی) مطرح گردید.

همکار افتخاری بکوجا- آقای سیدامین توکلانی

 2-3) روش های مختلف تامین منابع برای ساخت مسکن استیجاری از جمله ایجاد صندوق و یا شرکت پروژه و استفاده از منابع بازار سرمایه، روش مشارکت در ساخت و تحویل واحدها با دولت پس از استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری بخش خصوص (مشابه آنچه در ساخت مشارکتی آزادراهها اتفاق می افتد)، مشارکت مالی در ساخت واحدهای مسکونی داخل شهرها که توسط سازندگان در قالب مشارکت مالکین با سازندگان صورت می پذیرد و ... مطرح و مقرر شد تا جناب آقای دکتر قاسمی جلسه ای را با افراد صاحب نظر در این موضوع در سازمان بورس هماهنگی نمایند تا روش های تامین مالی از بازار سرمایه نهایی گردد.

2-4) مصادیق مهم خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از جمله تامین برنج موردنیاز کشور که در حال حاضر حدود 35% آن از خارج تامین می گردد و با افزایش برداشت محصول در واحد سطح به سرعت قابل تحقق می باشد، خودکفایی در تولید ذرت دانه ای به عنوان مهمترین بخش خوراک مرغ که عمده آن وارداتی می باشد، خودکفایی در تولید دانه های روغنی که از کالاهای اساسی بوده و بخش قابل توجهی از آن وارداتی می باشد و همچنین ارتقای بهره وری در تولید گوشت قرمز گوسفندی از طریق بکارگیری نژادهای دوقلوزای سازگار با اقلیم ایران و افزایش بره زایی به دو نوبت در سال که سبب کاهش قابل توجه قیمت تمام شده بره و کاهش نیاز به تامین خوراک دام و در نتیجه آزاد شدن سطح قابل توجهی از اراضی زراعی کشت یونجه و امکان جایگزینی کشت محصولاتی چون دانه های روغنی و ذرت دانه ای در آنها وجود داشته و در این صورت حدود 10 میلیارد دلار در واردات کشور صرفه جویی خواهد شد، مطرح و مقرر شد تا در این ارتباط جلسه ای با جناب آقای مهندس کشاورز (سرپرست سابق محترم وزارت جهاد کشاورزی) که در حال حاضر در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشغول به کار می باشند با محوریت مرکز پژوهش های مجلس برگزار تا راه های اجرایی نمودن این پیشنهادات بررسی و تبیین گردد.

2-5) گزارشی از برآورد نیاز کشور به خودرو و مذاکرات انجام شده جهت ایجاد خط تولید خودروهای موجود در کشور توسط بخش خصوصی مطرح و مقرر شد تا در سه زمینه مسکن، خودرو و نساجی و پوشاک جلساتی با جناب آقای دکتر معادی رودسری معاونت محترم پژوهش های زیربنایی و امو تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سوی جناب آقای دکتر قاسمی هماهنگ گردد.

2-6) درخصوص تولید مدل اقتصاد ایران در بکوجا نیز توضیحات مختصری ارائه گردید و مقرر شد تا با راهنمایی جناب آقای دکتر قاسمی، مراحل تدوین و مکانیزاسیون این مدل در سه سطح و به مرور زمان انجام گردد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *