دوشنبه-بیست و سوم تیرماه 1399-مدل اقتصادایران

یادداشت شمار 98

به نام خدا

همکار افتخاری بکوجا- سیدامین توکلانی

1- در ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 جلسه ای با حضور جناب آقای سیدامین توکلانی و سرکار خانم هاشمی درخصوص "مدل اقتصادی ایران" تشکیل و مطالب زیر مطرح شد:

1-1) اجزای احصا شده از سوی سرکار خانم هاشمی از مدل اقتصاد ایران ارائه و مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت.

1-2) نحوه محاسبه GDP مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نحوه تهیه داده های موردنیاز برای محاسبه آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1-3) نحوه محاسبه پارامتر I (سرمایه گذاری) در محاسبات GDP مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-4) موضوع نیاز به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید به عنوان حداقل نیاز صادراتی کشور مطرح و روش های جایگزین در صورت عدم امکان صادرات از جمله استفاده از ذخایر ارزی و دریافت وام و دیگر روش ها مود بحث و بررسی قرار گرفت.

1-5) موضوع مطلوبیت عدد GDP و بالا یا پایین بودن آن و علائمی که به عنوان شاخص اقتصاد می تواند ارائه نماید مطرح و خطاهایی که ممکن است از این نوع تفاسیر در حقیقت اقتصاد بوجود آید مورد بررسی قرار گرفت.

1-6) موضوع امکان محاسبه درآمد خانوار از GDP و نیز نحوه تعمیم درآمد کل خانوار به دهک ها و خانوارهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-7) مقرر شد تا براساس مطالب مطرح شده، سرکار خانم هاشمی نسبت به تهیه الگوریتم نهایی مدل اقتصاد ایران اقدام نمایند.


 

نظرات کاربران
ارسال دیدگاه