جمعه- سی ام خردادماه 1399-شبکه ملی - مردمی بکوجا

به نام خدا

همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس محسن سلطانی
1- پیرو جلسه ویدیویی روز چهارشنبه مورخ 1399/03/28 درخصوص تشکیل شبکه ملی- مردمی بکوجا و وضعیت پیشرفت کار گردآوری اطلاعات زیرساخت های تولیدی در روستای ارکا در استان مازندران (به صورت پایلوت) و با توجه به نقطه نظرات آقایان تباری و حاجی زاده در ارتباط با حواشی مربوط به انجام این فعالیت، جلسه تلفنی در روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 با آقایان مهندسین سلطانی و قدیم برگزار و مطالب زیر مطرح گردید:

1-1) با توجه به نکاتی که از سوی همکاران در روستای پایلوت بیان گردید، به نظر می رسد که تغییر رویکرد در گردآوری اطلاعات لازم می باشد.

1-2) با عنایت به تذکرات و توصیه های متعدد دوستان دلسوز و پیش کسوت در ارتباط با واکنش مردم به خدمات رایگان و تصوراتی که در رابطه با مبدا تامین مالی آنها از سوی دولت یا نهادهای حاکمیتی متصور می باشند، لذا دریافت مبلغی هرچند ناچیز در قبال ارائه خدمات ضروری تشخیص داده شد.

1-3) با امعان نظر به توضیحات نمایندگان بکوجا در روستای پایلوت، به نظر می رسد که تغییر رویکرد از درخواست از اهالی برای ارائه اطلاعات خود و تلاش برای متقاعد ساختن آنان به همکاری در طرحی که فقط به افزایش منافع آنان می اندیشد، به انجام تبلیغات برای معرفی بازار بکوجا و ترغیب مردم به عضویت در این بازار و دریافت اطلاعات مفید مرتبط با تولید در مقابل پرداخت هزینه آن ضروری می باشد.

همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس عقیل قدیم

1-4) با توجه به اینکه در زمان برقراری ارتباط تلفنی، جناب آقای مهندس قدیم در روستای پدری خود حضور داشتند و جناب آقای مهندس سلطانی نیز معمولا به صورت روزانه در روستاهای اطراف بابل حضور می یابند، مقرر شد تا پیشنهاد مندرج در ردیف 3-1 از سوی ایشان در روستاهای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و بازخورد آن در جلسات بعدی ارائه گردد.

1-5) با عنایت به تاثیر کشاورزانی که دارای زمین های کشاورزی بزرگ می باشند در بازار و در عین حال سهولت هماهنگی با ایشان در ارائه اطلاعات و ثبت نوع و وسعت کشت خود در هر دوره و از طرفی نقش رهبری آنان در میان کشاورزان به دلیل مقبولیتی که دارا می باشند، جناب آقای مهندس قدیم پیشنهاد نمودند تا علاوه بر انتخاب روستای پایلوت و تلاش در جهت درج اطلاعات تمامی زیرساخت های تولیدی آن روستا، بر روی کشاورزان دارای اراضی وسیع نیز تمرکز مجزایی صورت پذیرد تا از این ظرفیت نیز برای تسریع در ایجاد بانک اطلاعات استفاده گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *