سه شنبه-بیست و چهارم تیرماه 1399-فعالیت های بکوجا در استان مازندران

به نام خدا

نمایندگان افتخاری بکوجا در استان مازندران-مهندسین سلطانی- نادعلی زاده- موسوی

1- از ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/23، جلسه ویدیو کنفرانسی با جناب آقای مهندس محسن سلطانی نماینده محترم بکوجا در استان مازندران، جناب آقای مهندس سید داود موسوی و جناب آقای مهندس ولی الله نادعلی زاده در ارتباط با شبکه ملی-مردمی بکوجا در استان مازندران برگزار و مطالب زیر مطرح گردید:

1-1) جناب آقای مهندس نادعلی زاده گزارشی از فعالیت های ارزشمند کارآفرینی خود در استان مازندران از جمله ایجاد مجموعه های گردشگری و ورزشی و احداث باغ لیموترش در کنار همکاری با جهاد کشاورزی استان به عنوان کارمند این مجموعه ارائه نمودند.

1-2) جناب آقای مهندس موسوی نیز اشاره ای به سوابق خود از جمله بازنشستگی از جهادکشاورزی استان مازندران و نیز فعالیت در موضوع کشت برنج و ارتباط با مرکز تحقیقات برنج آمل و تعامل با کشاورزان و شالیکاران برای ارتقای بهره وری ارائه نمودند.

1-3) مقرر شد تا جناب آقای مهندس سلطانی نشست دیگری با آقایان مهندس موسوی و مهندس نادعلی زاده به صورت حضوری در استان داشته باشند و از ظرفیت این عزیزان در شبکه ملی-مردمی بکوجا ترجیحا در شهرستان های سوادکوه و ساری حداکثر استفاده را نمایند.

1-4) مقرر شد تا جناب آقای مهندس سلطانی جلسه ای با مرکز تحقیقات برنج آمل برگزار و آخرین دست آوردهای این مرکز درخصوص نوع برنج پرمحصول و میزان برداشت در واحد سطح و میزان استقبال شالیکاران از این محصول و علت پایین بودن مقدار برداشت واحد سطح محصول در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله ترکیه مورد بررسی و امکان همکاری تحقیقاتی تیم‌های کارشناسی بکوجا و مرکز تحقیقات برنج آمل مورد شناسایی قرار گیرد.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *