چهارشنبه-اول بهمن ماه 1399- انتشار مقاله خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل اول و دوم)

خبر شماره 226

به نام خدا 

انتشارمقاله " خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل اول و فصل دوم)"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا، مقاله ای تحت عنوان  خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل اول)  و خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل دوم)  گرد آوری شده توسط خانم دکتر فاطمه فکری در سایت رسمی بکوجا منتشر شد.

کتاب بازاریابی گردشگری

نظرات کاربران
ارسال دیدگاه