پنج شنبه نوزدهم تیرماه 1399- ترویج گردشگری

به نام خدا


1- پیرو جلسه مورخ 1399/04/11، ششمین جلسه در ارتباط با موضوع " ترویج گردشگری" از ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 و به صورت غیرحضوری برگزار و موارد زیر مطرح شد:

1-1) مقرر شد تا وضعیت موجود گردشگری داخلی در ایران توسط سرکار خانم فکری تهیه و تا جلسه بعدی ارائه ارائه گردد.


همکار افتخاری بکوجا- سرکار خانم فاطمه فکری1-2) مقرر شد تا برآوردی از تعداد سفر قابل پیش بینی در صورت رونق بیشتر گردشگری داخلی و نیز تعداد سفری که در حال حاضر صورت می پذیرد با ارائه علت سفرها از سوی سرکار خانم فکری تا جلسه آینده ارائه گردد.


1-3) مقرر شد تا برنامه ریزی لازم برای شناسایی طرفیت های گردشگری اعم از جاذبه های تاریخی و طبیعی و صنایع دستی و نحوه زندگی سنتی در هریک از شهرها و روستاهای کشور از طریق شبکه ملی- مردمی بکوجا صورت پذیرد.

1-4) مقرر شد تا ماتریس استان ها و شهرها و آبادی های مهم کشور توسط سرکار خانم فکری تهیه و میزان گردشگرپذیری فعلی و قابل پیش بینی آنها در جلسه بعدی ارائه گردد.

1-5) مقرر شد تا جناب آقای مهندس عسگری موانع پیش روی گردشگری داخلی و راه کارهای پیشنهادی برای رفع آنها را گردآوری و در جلسه بعدی ارائه نمایند.

1-6) مقرر شد تا از ظرفیت مجلس و دولت برای رفع موانع احتمالی (نواقص قوانین و مقررات و آیین نامه و اشکالات احتمالی روش های اجرایی) استفاده گردد.

1-7) مقرر شد تا محور تلاش ها بر ایجاد هم افزایی و استفاده حداکثری از نقاط اشتراک عوامل ذیربط در بخش گردشگری داخلی متمرکز و همسویی حداکثری میان انتظارات گردشگران، ظرفیت های گردشگری کشور، دغدغه های بخش خصوصی شاغل در این حوزه، دست اندرکاران قانون گذاری و مسئولین اجرایی در سطوح مختلف ملی، استانی و منطقه ای ایجاد گردد.

1-8) با توجه به ارائه و انتشار مقاله "اهمیت گردشگری در ایران" از سوی سرکار خانم فکری در تاریخ 1399/04/11 و توافقات جلسه مورخ 04/04/ 1399 مبنی بر ارائه شش مقاله توسط سرکار خانم دکتر فکری برای تبیین جایگاه اقتصادی و اجتماعی گردشگری داخلی و ارائه یکی از این مقالات در فاصله بین دو جلسه، پنج مقاله باقیمانده تا جلسه بعدی (1399/04/25) توسط ایشان تهیه و به تدریج جهت درج در سایت بکوجا bekooja.com ارائه گردد.

1-9) با توجه به اینکه تبیین جایگاه گردشگری برای مسئولین کشور، نیازمند وجود اعداد و ارقام صحیح و معرفی نقش گردشگری در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر درآمد خانوار، بویژه خانواده های ساکن در مناطق کم برخوردار می باشد، لذا مقرر شد تا مطالبی از این دست نیز تهیه و بر روی سایت bekooja.com بارگذاری گردد.

1-10) با توجه به ظرفیت شبکه ملی- مردمی بکوجا برای ترویج فرهنگ گردشگری هدفمند داخلی، مقرر شد تا نمایندگان محترم بکوجا در استان های مازندران و گیلان، نسبت به بازدید از شهرستان های استان خود و تهیه و ارائه گزارشی از ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی، غذاهای محلی، سوغات و امثالهم اقدام و در هر محل فردی را که واجد حداقل شرایط برای ایجاد ارتباط با گردشگران باشد شناسایی و عکس و تلفن و موقیت منزل یا محل کار وی بر روی نقشه به همراه خدمات قابل ارائه توسط وی به گردشگران را ارسال تا در محل مناسبی که توسط سرکار خانم مهندس لاله بر روی سایت bekooja.com ایجاد خواهد شد، نسبت به معرفی ایشان با عنوان همیاران ترویج گردشگری اقدام و صفحه ای از سایت به معرفی مشخصات و جاذبه های گردشگری این مناطق اختصاص یابد. همچنین به منظور بررسی آخرین وضعی ت اقدامات در این ارتباط مقرر شد تا نمایندگان استان های مازندران و گیلان نیز در جلسه بعدی به صورت تلفنی حضور یابند.

1-11) مقرر شد تا جناب آقای مهندس عسگری در خصوص گردشگران هدفمند که برای ترویج فرهنگ گردشگری داخلی و تقویت روابط اجتماعی میان افراد جامعه با قومیت های مختلف پیشنهاد گردیده است بررسی و در جلسه بعدی جزئیات بیشتری ارائه نمایند.

1-12) با توجه به بعد مسافت برخی از نقاط کشور نسبت به قطب های استقرار جمعیت (به طور مثال مناطق جنوب شرقی کشور نسبت به غرب کشور که محل استقرار عمده جمعیت کشور می باشد)، پیشنهاد شد تا جناب آقای مهندس عسگری، طرح جامعی را با هدف مشارکت با شرکت های هواپیمایی خصوصی و هتل های خصوصی مستقر در این مناطق و ارائه تسهیلاتی برای افزایش تعداد گردشگر در این مناطق با هدف حمایت از صنایع دستی و اقتصاد خانوار ساکن در این مناطق و برقراری روابط اجتماعی میان قومیت های مختلف و ایجاد پیوستگی در جغرافیای جمعیتی و اجتماعی کشور تهیه و نتیجه را در جلسه بعدی مطرح نمایند.

1-13) مقرر شد تا با محوریت سرکار خانم دکتر فکری، ظرفیت های مدیریتی میراث فرهنگی و گردشگری که نسبت به موضوع گردشگری تعصب و دغدغه دارند شناسایی و برای هم فکری و شناسایی راه حل برای مشکلات و موانع مورد مشورت قرار گیرند.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *