چهارشنبه-بیست و هشتم خردادماه 1399-مدیریت اجرایی بازار بکوجا- شبکه ملی - مردمی بکوجا- فرهنگ اقتصادی


به نام خدا

1- جلسه معارفه سرکار خانم زهرا مظلوم از دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برای همکاری در حوزه فرهنگ اقتصادی و فضای مجازی بکوجا با حضور ابوی ایشان و جناب آقای سیدامین توکلانی برگزار شد و مقرر شد تا ایشان پیشنهاد کلی خود برای فعالیت یکپارچه در بخش تولید محتوا برای سایت، صفحات اینستاگرام و فیس بوک و کانال تلگرامی بکوجا را ارائه نمایند.

همکار افتخاری بکوجا - آقای مهندس قدیم
 

2- جلسه هماهنگی با جناب آقای مهندس قدیم در ارتباط با شبکه ملی- مردمی بکوجا برگزار شد و ضمن ارائه پیشنهادات آقای مهندس قدیم در رابطه با مسئولین مورد شناخت برای همکاری در هر استان، تماس همزمان تصویری با جناب آقای مهندس سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران و آقای حاجی زاده همکار بکوجا در روستای ارکا که در حال انجام ثبت آزمایشی اطلاعات اراضی کشاورزی این روستا بر روی سامانه اطلاعات مکانی بکوجا می‌باشند برقرار و موضوع توجیه کشاورزان برای ارائه


همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس محسن سلطانی


اطلاعات از سوی ایشان مطرح گردید. در این ارتباط ضمن تبیین نقش نماینده بکوجا در روستا برای جلب اعتماد روستاییان مقرر شد تا ضمن تماس تلفنی جناب آقای مهندس سلطانی با آقای حاجی تباری، جلسه تصویری دیگری با حضور افراد حاضر در این جلسه و جناب آقای حاجی تباری نماینده بکوجا در روستای ارکا برگزار گردد تا درخصوص رفع مشکل اعلامی از سوی آقای مهندس حاجی زاده تدبیری اتخاذ گردد.


همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس امیرحسین مینایی
3- پیرو جلسه مورخ 1399/03/20، دومین جلسه "مدیریت اجرایی بازار بکوجا" با حضور جناب آقای مهندس امیرحسین مینایی، سرکار خانم هاشمی، جناب آقای مهندس قدیم و جناب آقای سید محمدمهدی لطفی زاده از ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 به صورت حضوری برگزار و مطالب زیر مطرح گردید:
3-1) در ابتدای جلسه فلودیاگرام کلی تهیه شده از فعالیت های بکوجا توسط سرکار خانم هاشمی ارائه گردید و مقرر شد تا فلودیاگرام اختصاصی بخش بازار بکوجا نیز تا جلسه بعدی تهیه و ارائه گردد.

3-2) درخصوص سامانه بازار شرکت بهینه ایران مجددا با آقای مهندس رادسعید تماس تلفنی برقرار شد و ایشان تاکید بر عدم امکان ارائه نسخه این نرم افزار تا دو ماه آینده داشتند، لیکن بر تعهد شرکت بهینه ایران برای تامین خواسته های اختصاصی بکوجا در سامانه بازار در دست تولید آن شرکت تاکید نمودند. در عین حال با توجه به اینکه جناب آقای مهندس لطیفی مدیرعامل محترم شرکت بهینه ایران درجلسه مورخ1399/03/12 آمادگی خود برای نصب فوری نرم اسامانه بازار را اعلام نموده بودند، مقرر شد تا سرکار خانم هاشمی استعلام مجددی در این ارتباط از آقای مهندس لطیفی داشته باشند.

3-3) جدول امتیازبندی خرید محصول از سامانه بازار بکوجا از سوی هر یک از مشتریان ارائه گردید و توضیحات و بحث و بررسی مفصل بر روی آن انجام و مقرر شد تا جناب آقای مینایی نسبت به تشکیل کارگروهی تخصصی برای تبیین جزئیات این مدل امتیازبندی در اسرع وقت اقدام نمایند.

3-4) موضوع نحوه عرضه کالا بر روی سامانه بازار از سوی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مطرح و مقرر شد تا برای هریک از آنان امکان بارگذاری محصول توسط خودشان فراهم و مدیریت اجرایی بازار بکوجا مدل تضمین وجود محصول معرفی شده را طراحی و در جلسه بعد ارائه نماید به نحوی که امکان ادعاهای واهی و غیر واقعی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان سلب شده باشد.

3-5) موضوع نحوه حمل و نقل و جمع آوری و توزیع کالاها از محل های تولید تا محل مصرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا جناب آقای مینایی ماتریسی از انواع کالای قابل عرضه در بازار بکوجا و ویژگی های حمل و تاریخ مصرف و میزان فسادپذیری و امکان تامین از نقاط نزدیک تر به محل مصرف، نیاز به بسته بندی در مبداء یا مرکز توزیع و امثالهم را تهیه و براساس آن محدودیت های احتمالی مورد نیاز برای عرضه کالا در برخی از محدوده های جغرافیایی را در جلسه بعد ارائه نمایند.

3-6) موضوع استفاده از ابزار الکترونیکی برای مدیریت حمل کالا از مبدا تا مقصد و استفاده از حمل و نقل ترکیبی برای فواصل دور و یا دارای فاصله از شریان های اصلی با استفاده از همه ظرفیت جاری در شبکه حمل و نقل کشور اعم از خودروهای عمومی یا شخصی و انواع موتورسیکلت و وانت بار و تاکسی و امثالهم مطرح و مقرر شد تا الگوی پیشنهادی در جلسه بعدی توسط جناب آقای مینایی ارائه و عندالزوم از همفکری جناب آقای مهندس بهروز رحمانی نیز در این رابطه استفاده گردد. همچنین بر مکان یابی نقاطی در محل تقاطع شریان های اصلی کشور برای ایجاد نقطه تبادل کالا بین وسایل مختلف حمل و نقل و همچنین مکان یابی چنین نقاطی در داخل شهرها برای تحویل و تحول مستقیم کالا بین حمل کننده و خریدار یا فروشنده کالا تاکید و با توجه به تخصص و تجربه جناب آقای مهندس بهروز رحمانی، مقرر شد تا از راهنمایی ایشان نیز در این ارتباط استفاده و در صورت تمایل ایشان، مسئولیت طراحی بخش حمل و نقل کالا در بکوجا به ایشان محول گردد.

3-7) با توجه به ضرورت ارائه مستمر انواع کالای مورد نظر بکوجا در تمامی ایام سال به منظور حفظ مشتری و ایجاد رضایت و وفاداری در ایشان، مقرر شد تا براساس لیست کالاهای 105گانه پیشنهادی جهت ارائه در بازار بکوجه (به شرح زیر) توسط اعضاء محترم جلسه بررسی و چنانچه ارائه محصول دیگری جهت تکمیل سبد خرید مشتریان ضروری می باشد تا جلسه بعدی ارائه و حداقل عرضه روزانه هر کالا نیز مشخص و تعداد مشتری مورد انتظار برای خرید این حداقل عرضه نیز برآورد و در جلسه بعدی ارائه و مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.3-8) اولویت بندی و زمانبندی مورد نظر برای عرضه انواع کالاها در بازار بکوجا توسط جناب آقای مینایی تهیه و در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
3-9) روش های مختلف فروش که در جدول زیر ارائه گردید است توسط سرکار خانم هاشمی مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه بعدی با ارائه توضیحات از سوی ایشان مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد.