پنج شنبه-دوازدهم تیرماه1399-ترویج گردشگری

به نام خدا


1- پیرو جلسه مورخ 1399/04/04، پنجمین جلسه در ارتباط با موضوع " ترویج گردشگری" از ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11 و به  صورت غیرحضوری برگزار و موارد زیر مطرح شد:

همکار افتخاری بکوجا- خانم فاطمه فکری

1-1) مقرر شد تا وضعیت موجود گردشگری داخلی در ایران توسط سرکار خانم فکری تهیه و تا جلسه بعدی ارائه ارائه گردد.

1-2) مقرر شد تا برآوردی از تعداد سفر قابل پیش بینی در صورت رونق بیشتر گردشگری داخلی و نیز تعداد سفری که در حال حاضر صورت می پذیرد با ارائه علت سفرها از سوی سرکار خانم فکری تا جلسه آینده ارائه گردد.

1-3) مقرر شد تا برنامه ریزی لازم برای شناسایی طرفیت های گردشگری اعم از جاذبه های تاریخی و طبیعی و صنایع دستی و نحوه زندگی سنتی در هریک از شهرها و روستاهای کشور از طریق شبکه ملی- مردمی بکوجا صورت پذیرد.

1-4) مقرر شد تا ماتریس استان ها و شهرها و آبادی های مهم کشور توسط سرکار خانم فکری تهیه و میزان گردشگرپذیری فعلی و قابل پیش بینی آنها در جلسه بعدی ارائه گردد.

1-5) مقرر شد تا جناب آقای مهندس عسگری با دست اندرکاران گردشگری داخلی در بخش خصوصی که به صورت حرفه ای در این رشته فعالیت می نمایند مذاکره و موانع پیش روی گردشگری داخلی و راه کارهای پیشنهادی برای رفع آنها دریافت و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد تا این مسائل به درخواست و با نام خود افراد شاغل در حوزه گردشگری و با مسئولیت خود ایشان در سایت bekooja.com منتشر گردد و مستندات لازم در این ارتباط توسط جناب آقای عسگری در یافت شود.

1-6) مقرر شد تا از ظرفیت مجلس و دولت برای رفع موانع احتمالی (نواقص قوانین و مقررات و آیین نامه و اشکالات احتمالی روش های اجرایی) استفاده گردد.

1-7) مقرر شد تا محور تلاش ها بر ایجاد هم افزایی و استفاده حداکثری از نقاط اشتراک عوامل ذیربط در بخش گردشگری داخلی متمرکز و همسویی حداکثری میان انتظارات گردشگران، ظرفیت های گردشگری کشور، دغدغه های بخش خصوصی شاغل در این حوزه، دست اندرکاران قانون گذاری و مسئولین اجرایی در سطوح مختلف ملی، استانی و منطقه ای ایجاد گردد.

1-8) با توجه به ارائه و انتشار مقاله "اهمیت گردشگری در ایران" از سوی سرکار خانم فکری و توافقات جلسه مورخ 04/04/ 1399 مبنی بر ارائه شش مقاله توسط سرکار خانم دکتر فکری برای تبیین جایگاه اقتصادی و اجتماعی گردشگری داخلی و ارائه یکی از این مقالات در فاصله بین دو جلسه، پنج مقاله باقیمانده تا جلسه بعدی (1399/04/19) توسط ایشان تهیه و به تدریج جهت درج در سایت بکوجا bekooja.com ارائه گردد.

1-9) با توجه به اینکه تبیین جایگاه گردشگری برای مسئولین کشور، نیازمند وجود اعداد و ارقام صحیح و معرفی نقش گردشگری در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر درآمد خانوار، بویژه خانواده های ساکن در مناطق کم برخوردار می باشد، لذا مقرر شد تا مطالبی از این دست نیز تهیه و بر روی سایت bekooja.com بارگذار ی گردد.

1-10) با توجه به ظرفیت شبکه ملی- مردمی بکوجا برای ترویج فرهنگ گردشگری هدفمند داخلی، مقرر شد تا نمایندگان محترم بکوجا در استان های مازندران و گیلان، نسبت به بازدید از شهرستان های استان خود و تهیه و ارائه گزارشی از ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی، غذاهای محلی، سوغات و امثالهم اقدام و در هر محل فردی را که واجد حداقل شرایط برای ایجاد ارتباط با گردشگران باشد شناسایی و عکس و تلفن و موقیت منزل یا محل کار وی بر روی نقشه به همراه خدمات قابل ارائه توسط وی به گردشگران را ارسال تا در محل مناسبی که توسط سرکار خانم مهندس لاله بر روی سایت bekooja.com ایجاد خواهد شد، نسبت به معرفی ایشان با عنوان همیاران ترویج گردشگری اقدام و  صفحه ای از سایت به معرفی مشخصات و جاذبه های گردشگری این مناطق اختصاص یابد.

1-11) مقرر شد تا جناب آقای مهندس عسگری در خصوص گردشگران هدفمند که برای ترویج فرهنگ گردشگری داخلی و تقویت روابط اجتماعی میان افراد جامعه با قومیت های مختلف پیشنهاد گردیده است بررسی و در جلسه بعدی جزئیات بیشتری ارائه نمایند.

1-12) با توجه به بعد مسافت برخی از نقاط کشور نسبت به قطب های استقرار جمعیت (به طور مثال مناطق جنوب شرقی کشور نسبت به غرب کشور که محل استقرار عمده جمعیت کشور می باشد)، پیشنهاد شد تا جناب آقای مهندس عسگری، با شرکت های هواپیمایی خصوصی و هتل های خصوصی مستقر در این مناطق ارتباط برقرار نموده و درخصوص ارائه تسهیلاتی برای افزایش تعداد گردشگر در این مناطق با هدف حمایت از صنایع دستی و اقتصاد خانوار ساکن در این مناطق و برقراری روابط اجتماعی میان قومیت های مختلف و ایجاد پیوستگی در جغرافیای جمعیتی و اجتماعی کشور رایزنی و نتیجه این بررسی ها و مشورت ها را در جلسه بعدی مطرح نمایند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *