چهارشنبه-17شهریور 1400- گزارش تصویری از جلسات موسس بکوجا در استان گلستان.

به نام خدا 

گزارش تصویری از جلسات موسس بکوجا در استان گلستان

روابط عمومی بکوجا از حضور سید علی لطفی زاده موسس بکوجا در استان گلستان از روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 خبر داد. پیرو حضور موسس بکوجا در استان گلستان جلسات متعددی با سازمان ها و نمایندگان شهرستان های مختلف برگزار شد.

به موجب گزارش روابط عمومی بکوجا ، به ارائه گزارشی تصویری از جلسات برگزار شد در این روز میپردازیم.

1-جلسه مشترک موسس بکوجا و ریاست سازمان پنبه ایران:

به گزارش روابط عمومی بکوجا این نشست حضوری که از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 و با حضور سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، دکتر قربانی ریاست سازمان پنبه ایران، عید محمد فاروقی نماینده بکوجا در استان گلستان، محمد حیدری نماینده بکوجا در بندرگز و جمعی از محققین حوزه پنبه و دانه های روغنی برگزار شد.

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان


2-جلسه مشترک موسس بکوجا و ریاست مرکز تحقیقات:

به گزارش روابط عمومی بکوجا این نشست حضوری که از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 و با حضور سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، دکتر قربانی ریاست مرکز تحقیقات، عید محمد فاروقی نماینده بکوجا در استان گلستان، محمد حیدری نماینده بکوجا در بندرگز برگزار شد.

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان


3-جلسه مشترک موسس بکوجا و جمعی از نمایندگان شهرستان بندرگز:

به گزارش روابط عمومی بکوجا این نشست حضوری که از ساعت 15  روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 و با حضور سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، عید محمد فاروقی نماینده بکوجا در استان گلستان، محمد حیدری نماینده بکوجا در بندرگز و جمعی از نمایندگان بخش ها و دهستان های این شهرستان در بندرگز برگزار شد.

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان


4-جلسه مشترک موسس بکوجا و سازمان جوانان هلال احمر استان گلستان:

به گزارش روابط عمومی بکوجا این نشست حضوری که از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 و با حضور سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، خانم سیده صغری خراسانی معاونت امور جوانان هلال احمر، عید محمد فاروقی نماینده بکوجا در استان گلستان، محمد حیدری نماینده بکوجا در بندرگز و جمعی ازنمایندگان هلال احمر برگزار شد.

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان


5-جلسه مشترک موسس بکوجا و نماینده محترم ولایت فقیه در استان گلستان:

به گزارش روابط عمومی بکوجا این نشست حضوری با حضور سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، حاج آقا نورمفیدی نماینده محترم ولایت فقیه در استان گلستان، عید محمد فاروقی نماینده بکوجا در استان گلستان و محمد حیدری نماینده بکوجا در بندرگز برگزار شد.

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستان

سیدعلی لطفی زاده- عیدمحمد فاروقی- نمایندگان استان گلستاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *