پنجشنبه-25شهریور1400-گزارش تصویری از دومین روز سفر موسس بکوجا به مازندران.

به نام خدا 

گزارش تصویری از جلسات موسس بکوجا در استان مازندران

روابط عمومی بکوجا از حضور سید علی لطفی زاده موسس بکوجا در استان مازندران از روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 خبر داد. پیرو حضور موسس بکوجا در استان مازندران جلسات متعددی با نمایندگان شهرستان های مختلف برگزار شد.

به موجب گزارش روابط عمومی بکوجا ، به ارائه گزارشی تصویری از جلسات برگزار شد در این روز میپردازیم.

1-جلسه هم افزایی با مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران:

جلسه با مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران


جلسه با مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران2-دیدار موسس بکوجا با معاون دانشکده فنی و حرفه ای:


دیدار با معاون دانشکده فنی و حرفه ای در سفر به استان مازندران


3- دیدار موسس بکوجا با رئیس مرکز پژوهشکده ژنتیک و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

https://static.bekooja.com/files/cms/News/gallery//174014383/ff53c2fe-8982-4dfe-b341-c24d49298193.jpeg


جلسه با رئیس مرکز پژوهشکده ژنتیک و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


4-دیدار موسس بکوجا با فرماندار شهرستان جویبار

جلسه با فرماندار شهرستان جویبار

دیدار با فرماندار شهرستان جویبار


5-دیدار موسس بکوجا با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری:

دیدار با ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری


دیدار با ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

6- دیدار موسس بکوجا با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران:

دیدار موسس بکوجا با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

دیدار موسس بکوجا با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *