اخبار بکوجا 1399.02.19

به نام خدا

1) جلسه هماهنگی طرح "خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا" با حضور جنابان آقایان مهندس هاشمی، صادق پور- متقی پور- سیف الله زاده- فراتی زاده و سرکار خانم پاپی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 1399/02/18 برگزار گردید و خلاصه مطالب مطروحه به شرح زیرمی باشد:

آقای سید محمد سیف الله زاده

جناب آقای سید محمد سیف الله زاده که مسئولیت هماهنگی انجام ردیف 9 شرح خدمات با عنوان " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب تجربه دارند" را بر عهده داشته اند گزارشی از نتایج حاصل شده در این بخش ارائه و مقرر شد تا:

الف) تصفیه آب

الف-1)قیمت دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 150 تا 1000 لیتر آب در روز نیز استعلام و به گزارش مربوطه اضافه گردد.

الف-2) هزینه سالیانه نگهداری دستگاه ها، طول عمر مفید آنها، ضرورت حضور اپراتور برای بهره برداری از دستگاه ها و محدودیت های محیطی استفاده از آنها استعلام و به گزارش مربوطه اضافه گردد.

الف-3)گزارش مکتوب و نهایی این بخش را تا تاریخ 1399/02/25 ارائه نمایند.

الف-4) براساس گزارش ایشان، حداقل قیمت پیشنهادی شرکت های تولید کننده دستگاه های تصفیه آب شرب با سختی کمتر از 3000 ppm و برای تولید روزانه 300 مترمکعب آب شرب 345 میلیون تومان اعلام و با فرض سرانه مصرف روزانه هر نفر 155 لیتر آب و بعد خانوار 3.3 نفر، هریک از این دستگاه ها قادر به تامین آب شرب و بهداشتی موردنیاز 586 خانوار با هزینه 588.000 تومان برای هر خانواده می باشد.

ب) تصفیه فاضلاب

ب-1)قیمت دستگاه های تصفیه فاضلاب نیمه صنعتی (SBR) با ظرفیت 1000 لیتر فاضلاب در روز (برای استفاده در خانه های خودکفا) نیز استعلام و به گزارش مربوطه اضافه گردد.

ب-2) هزینه سالیانه نگهداری دستگاه ها، طول عمر مفید آنها، ضرورت حضور اپراتور برای بهره‌برداری از دستگاه ها و محدودیت های محیطی استفاده از آنها استعلام و به گزارش مربوطه اضافه گردد.

ب-3)گزارش مکتوب و نهایی این بخش را تا تاریخ 1399/02/25 ارائه نمایند.

ب-4) براساس گزارش ایشان، حداقل قیمت پیشنهادی شرکت های تولید کننده دستگاه های تصفیه فاضلاب به روش هوازی (MBBR) برای تصفیه روزانه 90مترمکعب فاضلاب 290 میلیون تومان اعلام و با فرض سرانه مصرف روزانه هر نفر 155 لیتر آب و بعد خانوار 3.3 نفر، هریک از این دستگاه ها قادر به تصفیه فاضلاب تولیدی 176 خانوار با هزینه 1.650.000 تومان برای هر خانواده می باشد.

ج)گزارش بندهای 1 و 3 شرح خدمات با عناوین " گردآوری اطلاعات و سوابق کارهای مشابه در ایران" و " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید ساختمان پیش ساخته با حداقل تبادل حرارتی تجربه دارند" که با مسئولیت جناب آقای علی متقی پور انجام گردیده است ارائه گردید و براساس گزارش ارائه شده مقرر شد تا:

ج-1) سیستم سازه ای LSF به عنوان سازه پیش ساخته منتخب منظور گردد.
ج-2) برای سقف سازه پوشش شیب دار ساندویچ پنل در نظر گرفته شود.
ج-3) برای ورودی ساختمان فیلتر جهت کنترل تبادل حرارت در نظر گرفته شود.
ج-4) برای بازشوها (پنجره ها و درب ها) سیستم عایق حرارتی آیروژل که قابلیت باز و بست در روزرا داشته باشد از سوی جناب آقای سیف الله زاده براساس مذاکرات انجام شده در جلسه طراحی و در نظر گرفته شود.

ج-5) هماهنگی لازم با آقایان مهندس گوران و مهندس زنگنه مدیران عامل شرکت های سی بن سازه و آروین سازه هوشمند از سوی لطفی زاده صورت پذیرد تا استعلام قیمت بر روی پلانی که توسط لطفی زاده تهیه خواهد شد برای هر مترمربع سازه LSF، هر مترمربع سمنت برد، هر مترمربع گچ برگ و هر مترمربع پشم سنگ را در اختیار آقای متقی پور قرار دهند. همچنین استعلام قیمت مکتوب از شرکت مسکن گستر نیز توسط جناب آقای متقی پور برای آیتم های فوق صورت پذیرد.

ج-6) استعلام قیمت مکتوب برای پوشش ساندویچ پانل سقف توسط جناب آقای متقی پور از شرکت ماموت و سایر شرکت های معتبر در این زمینه اخذ گردد.

ج-7) با برآورد هزینه اجرای فونداسیون و سازه موردنیاز برای اجرای سقف شیب دار و نیز هزینه های مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی و درب و پنجره ها و ...، برآورد هزینه هر مترمربع ساخت خانه پیش ساخته برآورد گردد.

ج-8) طراحی های بعدی به گونه ای انجام شود که این ساختمان واقعا صنعتی ساز و پیش ساخته بوده و قابلیت نصب سریع و آسان در محل بر روی فونداسیون احداثی را بدون استفاده از مصالح بنای داشته باشد.

د) گزارش انجام بند 12 شرح خدمات با عنوان " انجام مطالعات و دسته بندی اقلیمی ایران برای تیپ بندی انواع خانه ها و شهرک های خودکفا و تجهیزات متناسب" از سوی آقای متقی ور به نمایندگی از آقای عارف پناه ارائه گردید و پس از ارائه توضیحاتی از سوی سرکار خانم پاپی، مقرر شد تا به جای تهیه اطلاعات هواشناسی برای کل کشور، ابتدا مناطقی که احتمال سکونت در آنها میسر می باشد مشخص و سپس برای آن مناطق، اطلاعات هواشناسی جمع آوری و طراحی های بند 13 با لحاظ محدودیت های ناشی از کاربرد تجهیزات مختلف در این مناطق و حداکثر استفاده از شرایط محیطی برای تهویه و گرمایش و سرمایش ساختمان و حداقل نیاز به مصرف انرژی برای روشنایی ساختمان صورت پذیرد. همچنین با توجه به حضور افراد با تخصص های مختلف برای انجام این بند از شرح خدمات، بر انجام کار گروهی و ضرورت هماهنگی همکاران با یکدیگر تاکید گردید و موعد تحویل گزارش این بخش یه تاریخ 1399/02/31 تغییر یافت.


آقای محمدحسین فراتی زاده

ه) گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با بندهای 5-6-7 و 8 شرح خدمات با عناوین " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید پنل های خورشیدی تجربه دارند" و " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید توربین های بادی تجربه دارند" و " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های تولید آب از بخار آب موجود در هوا تجربه دارند" و " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های آب شیرین کن تجربه دارند" از سوی جناب آقای محمدحسین فراتی زاده ارائه گردید و مقرر شد تا استعلام قیمت مکتوب برای هریک از موارد از شرکت های سازنده دریافت و گزارش مکتوب و نهایی مربوطه تا تاریخ پنجشنبه 1399/02/25 ارائه گردد. اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان به شرح زیر است:

ه-1) براساس برآورد انجام شده، متوسط مصرف برق یک واحد مسکونی برای مصارف متعارف روشنایی و یخچال و تلوزیون و ماشین لباسشویی حدود 15 کیلووات در روز می باشد که برای تامین آن نیاز به یک پنل خورشیدی با قیمت هر وات برق تولیدی 3950 تومن می باشد که در این صورت قیمت پنل حدود 59.25 میلیون تومان برآورد می گردد. همپنین باطری ذخیره انرژی برای 10 کیلووات انرژی حدود 20 میلیون تومان می باشد که در نتیجه هزینه سیستم تامین برق خانه پیش اخته و خودکفا حدود 80 میلیون تومان برآورد می گردد. طول عمر پنل ها 25 تا 30 سال و طول عمر باطری حدود 2 سال می‌باشد.

ه-2) براساس گزارش جناب آقای فراتی زاده، هزینه یک دستگاه تولید آب از رطوبت هوا با ظرفیت 30 لیتر در روز 12 میلیون تومان و با طرفیت 100 لیتر در روز 75 میلیون تومان می باشد که با فرض مصرف روزانه 155 لیتر آب توسط هر نفر و بعد 3.3 برای خانوار، هزینه اولیه استقرار این دستگاه ها برای تامین حدود 500 لیتر آب مورد نیاز روزانه هر خانوار 375 میلیون تومان برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت تامین آب از این روش نیازی به استفاده از دستگاه تصفیه آب نخواهد بود.

ه-3) هزینه استقرار هر دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت 1000 لیتر در روز برای تصفیه آب با سختی کمتر از 3000ppm حدود 60 میلیون تومان و برای ظرفیت 450 مترمکعب آب در روز حدود 1.1 میلیارد تومان اعلام گردیده است.

ه-4) قیمت توربین های بادی خانگی از شرکت های مپنا و صبا نیرو در هفته بعد به صورت مکتوب دریافت و ارائه خواهد شد.

و) ارائه گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با بند 11 شرح خدمات با عنوان " شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های زباله سوز تجربه دارند" و مسئولیت انجام آن با سرکار خانم غلامعلیان می باشد، به دلیل عدم برقراری ارتباط تلفنی با ایشان (به جهت عدم امکان حضور در جلسه به لحاظ اقامت در شهرستان)، به روزهای بعد موکول شد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *