مقالات

دستورالعمل اجرایی استعدادسنجی

استعدادسنجی فرآیندی است که شخص را با استعدادها، علایق و ظرفیت های خود آشنا می نماید و متناسب ترین مشاغل برای او را معرفی...

انقلاب کشاورزی با مدل هلند

بزرگ‏‌ترین صادرکننده تکنولوژی «کشاورزی سازگار با خشکسالی» به موفق‏‌ترین کشورجهان در «تولید غذا بدون تخریب محیط‏‌زیست» تب...