اخبار

شنبه-24مهر1400-سایت بکوجا

این نشست ویدیویی به بررسی مجدد دلایل کندی سایت و پیگیری انجام راه حل های پیشنهادی پرداخته شد...

مطالبی که شاید برایتان جالب باشد

پنجشنبه-30دی1400-گزارش تصویری
چهارشنبه-29دی1400-گزارش تصویری.
شنبه-11دی1400-سایت بکوجا.
شنبه-4دی 1400- سایت بکوجا.