اخبار

چهارشنبه-8تیرماه1401-چهل و چهارمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – توجه بیشتر به موضوع آموزش و همکاری با دیگر دستگاه ها.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌ نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و چهارمین جلسه هماهن...

یکشنبه-5تیر1401-آغاز همکاری بکوجا با دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در حوزه استعدادسنجی و تولید پرسشنامه‌های تخصصی.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا)، نشست صمیمانة مهندس سیدعلی ...

شنبه-28خرداد1401-استفاده از ظرفیت معاونت عمران و توسعة شهری و روستایی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تحقق اهداف بکوجا.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بکوجا، نشست صمیمانة مهندس سیدعلی لطفی‌زاده، مؤسس بکوجا و آقای دکتر مهدی جمالی‌نژاد...