خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

پروژه خانه پیش ساخته و خانه خودکفا


فایل اطلاعات و  شرح خدمات و جدول زمانبندی پروژه خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا  از این قسمت قابل مشاهده و دانلود می باشد


بکوجا با توجه به نیاز شدید به مسکن از علاقمندان محترم میتوانند در رشته های برق-مکانیک-الکترونیک، عمران، پلیمر، کامپیوتر، جغرافیا، محیط زیست ، شهرسازی، حمل و نقل، جامعه شناسی و حقوق دعوت به همکاری می نماید.

درخواست همکاری

مطالبی که شاید برایتان جالب باشد