خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

پروژه خانه پیش ساخته و خانه خودکفا


فایل اطلاعات و  شرح خدمات و جدول زمانبندی پروژه خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا  از این قسمت قابل مشاهده و دانلود می باشد


بکوجا با توجه به نیاز شدید به مسکن از علاقمندان محترم  در رشته های برق(مکانیک و الکترونیک)، عمران، پلیمر، کامپیوتر، جغرافیا، محیط زیست ، شهرسازی، حمل و نقل، جامعه شناسی و حقوق دعوت به همکاری می نماید.

درخواست همکاری