شرح خدمات جمع آوری اطلاعات تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان

به نام خدا

مخاطب این فراخوان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در رشته های داروسازی، شیمی و کشاورزی می باشند که ترجیحا آشنایی قابل قبولی با داروسازی، گیاهان دارویی در این حوزه تخصصی داشته باشند. هدف از انجام این پروژه خودکفایی و دستیابی به دانش روز در حوزه دارو  متناسب با بازده اقتصادی، شرایط بازار، دانش فنی، فناوری های قابل دسترس و علاقمندی پژوهشگران می باشد.

جدول شرح خدمات دارویی در این قسمت قابل دسترسی می باشد.

درخواست همکاری