محاسن معرفی معاونین و وزرای موردنظر کاندیدای ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخاباتبه نام خدا

محاسن معرفی معاونین و وزرای موردنظر کاندیدای ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات

سیدعلی لطفی زاده – 1399/06/27


 متن مقاله   سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد. مهمترین مشکل مشترک عموم دولت های گذشته و فعلی تغییرات مکرر در اعضاء و ناهماهنگی دیدگاه های اعضاء کابینه بوده است. چه بسا اکثر وزرای انتخابی و معاونین روسای جمهور افراد مناسبی بوده اند، لیکن عدم تجربه کار مستقیم با شخص رییس جمهور و سایر اعضاء دولت موجب برزو اختلافاتی گردیده که نتیجه آن تغییرات مکرر در کابینه و تغییرات اساسی در سیاست های آن دستگاه بوده است.


ساختمان جلسات کابینه هیئت دولتاین تجربه، ضرورت معرفی وزرای مورد نظر هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری و معاونین رییس جمهور پیش از برگزاری انتخابات و ارائه برنامه آنان برای قضاوت مردم را دوچندان می نماید. مسلما رییس جمهور در همه حوزه های تخصصی کارشناس نمی باشد ولی انتظار می رود که وزرا، و معاونین رییس جمهور لااقل در برخی ماموریت های وزارتخانه و مجموعه ای که پیشنهاد هدایت آن به آنها داده شده است، دارای تخصص و تجربه کافی باشند و بتوانند به صورت تخصصی تر اهداف و برنامه های خود در آن دستگاه را معرفی نمایند.

معرفی معاونین رییس جمهور و وزرای مورد نظرِ یک کاندیدای ریاست جمهوری قبل از انتخابات، زمینه را برای شناخت بهتر از دیدگاه های کاندیدای ریاست جمهوری و وزرای مورد نظر وی فراهم می سازد، چه بسا برخی از مردم همه معاونین رییس جمهور و وزرای پیشنهادی را نشناسند ولی با شناخت نسبت به بعضی از آنان بتوانند تخمین مناسب تری از گرایشات سیاسی و اقتصادی و عملکردی کابینه داشته باشند.


انتخاب اصلح تکلیف الهیبرنامه های پیشنهادی کاندیدای ریاست جمهوری می تواند توسط معاونین و وزرای پیشنهادی تشریح و جزئیات بیشتری از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و با ایجاد فرصت مناسب، پاسخ سوالات عامه مردم و جامعه نخبگان در هر حوزه تخصصی ارائه تا اثربخشی برنامه های پیشنهادی برای رفع مشکلات و توسعه و پیشرفت کشور امکان ارزیابی پیدا کند.


تعامل معاونین و وزرای پیشنهادی در برنامه های انتخاباتی مشترک که با حضور همه وزرای مورد نظر کاندیدا تشکیل می گردد، از دیگر نکاتی است که روشن شدن آن برای مردم اعم از عوام و خواص بسیار حائز اهمیت می باشد.


میزان همسویی دیدگاه ها و برنامه های پیشنهادی از سوی معاونین و وزرای مورد نظر کاندیدای ریاست جمهوری، نکته مهم دیگر برای ارزیابی مردم از کارایی وزرای مورد نظر می باشد.


انتخابات ریاست جمهوری 1400نگاه مجلس و نمایندگان مجلس و مواضع آنان نسبت به کاندیدای ریاست جمهوری و معاونین و وزرای مورد نظر او از دیگر نکات مهم قابل ارزیابی از تعامل دولت آینده و مجلس خواهد بود و میزان اقبال وزرای مورد نظر در کسب رای اعتماد از مجلس را نیز قابل ارزیابی می نماید.


گفتگوهای تخصصی میان معاونین و وزرای پیشنهادی کاندیداهای مختلف با روسا و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس و کارشناسان و ذینفعان خارج از دولت و مجلس (از جمله اتاق های بازرگانی و اصناف) از دیگر روش های زمینه سازی برای ارزیابی بهتر برنامه های پیشنهادی کاندیدای ریاست جمهوری و تطابق آن با دیدگاه های و نقطه نظرات مجلس و نیازهای مردم و جامعه تخصصی مورد نظر می باشد.


مقالات مرتبط:

- ازدولت سیزدهم چه می خواهیم

- 12 گام برای شکوفایی اقتصاد ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *