معرفی شرایط احراز و شرح وظایف نمایندگان بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا

به نام خدا 


شرایط احراز و شرح وظایف  نمایندگان بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستاشرایط عمومی کلیه نمایندگان بکوجا
شرح وظایف عمومی نمایندگان بکوجا در استان، شهرستان، بخش دهستان و روستا
شرایط احراز اختصاصی نمایندگان بکوجا در استان
شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در استان
مشخصات کلی نماینده شهرستان
شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در شهرستان
مشخصات اختصاصی نماینده بخش
شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در بخش
مشخصات اختصاصی نماینده دهستان
شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در دهستان
مشخصصات اختصاصی نماینده روستا


شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *