دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید

به نام خدا

دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید

سید علی لطفی زاده-1402/01/15 

با توجه به نام گذاری سال 1402 به نام مهار تورم و رشد تولید و ضرورت تهیه برنامه اجرایی برای تحقق این موضوعات مهم، نوشته حاضر ضمن اشاره به ریشه ایجاد تورم و عدم رشد تولید در کشور، دستورلعملی را به صورت اجرایی برای تحقق شعار سال ارائه مینماید.

الف) ریشه تورم و راه حل اصلی

   ریشه اصلی تورم در ایران به عدم کفاف درآمدهای کشور برای تامین هزینه ها بر می گردد و برای جبران این کسری، ابزارهای مختلفی به کار گرفته می شود که همگی موجب تورم می شوند. بنابراین راه حل تورم در کشور افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد.

ب) ریشه عدم رشد تولید

   ریشه اصلی عدم رشد تولید در کشورمان نیز وجود تورم، قوانین دست و پاگیر و عدم فهم صحیح مسئولین از اقتصاد مردمی است. یعنی حتی اگر تورم مهار شود، قوانین هم اصلاح شوند، مادامیکه فهم و باور مسئولین نسبت به ضرورت نقش دهی به مردم در اقتصاد و افزایش درآمد ناخالص داخلی کافی نباشد، در این صورت رشد تولید محقق نخواهد شد، بنابراین راه حل اساسی برای رشد تولید اصلاح قوانین، مهار تورم و استفاده از سیاست گذاران و مسئولین باورمند به نقش مردم در اقتصاد و با بصیرت نسبت به تمرکز بر افزایش تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور است.مهمترین قوانین مانع در برابر رشد تولید عبارتند از:

 1. قیمت گذاری دستوری
 2. قانون تامین اجتماعی
 3. قانون کار
 4. قانون مالیات های مستقیم
 5. قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز کسب و کارها

ج) دستورالعمل اجرایی مهار تورم و رشد تولید

به منظور تحقق شعار سال 1402 گام های زیر به عنوان دستورالعمل اجرایی پیشنهاد می گردد:

ج-1) استفاده ازمسئولین معتقد به مردمی کردن اقتصاد و باورمند به ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی

 1. معاون اول رییس جمهور
 2. وزارت امور اقتصادی و دارایی
 3. وزیر صنعت، معدن و تجارت
 4. وزارت راه و شهرسازی
 5. وزیر جهاد کشاورزی
 6. رییس بانک مرکزی


ج-2)بستر سازی برای حفظ ارزش دارایی مردم از طریق سپرده گذاری در بانک ها و ایجاد پشتوانه برای بانک مرکزی

 1. حساب سپرده معادل ارز و سکه طلا: ایجاد حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت معادل ارز و سکه طلا برای عموم مردم و پرداخت سود سالیانه 4درصدی به موجودی این حساب ها به این ترتیب که وجه دریافتی از سپرده گذار براساس قیمت روز بازار آزاد ارز و یا سکه طلا معادل یابی و بر همان اساس به وی رسید داده خواهد شد و در زمان دریافت وجه نیز براساس قیمت روز ارز و طلا در بازار آزاد، سپرده وی با احتساب سود 4% و به صورت ریالی مسترد خواهد شد.
 2. حساب سپرده ارز و طلا: ایجاد حساب های سپرده گذاری کوتاه ارز، سکه و طلا برای عموم مردم و پرداخت سود سالیانه 3درصدی به موجودی این حساب ها به این ترتیب که سپرده گذار اسکناس ارز و یا سکه طلا را نزد بانک سپرده و رسید دریافت می نماید و در زمان دریافت سپرده نیز اسکناس ارز و سکه طلای سپرده گذاری شده را عینا دریافت و معادل سود آن نیز ریال به قیمت روز ارز و سکه طلا در بازار آزاد در روز دریافت سپرده دریافت می نماید. به عنوان مثال اگر فردی یک سکه بهار آزادی در ابتدای سال نزد بانک سپرده گذاری نماید، و در پایان همان سال سپرده خود را از بانک دریافت نماید و قیمت سکه طلا در ابتدای سال A و در انتهای سال B بوده باشد، در این صورت سپرده گذار علاوه بر دریافت سکه طلای سپرده گذاری شده ، معادل 3درصد ارزش عدد B نیز به عنوان سود خود در پایان سال به صورت ریالی دریافت می نماید.
 3. پرداخت سود به امانت گذاری اسناد ملکی: به آن دسته از افرادی که اقدام به امانت گذاری اسناد املاک خود نزد بانک ها نمایند، به اندازه 2درصد ارزش املاک آنان در زمان امانت گذاری اسناد، سود سالیانه تعلق خواهد گرفت. ارزش گذاری املاک براساس قیمت های منطقه ای که توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی هر ساله منتشر می گردد صورت می گیرد. صاحب سند در هر زمان که بخواهد می تواند بدون هرگونه محدودیتی سند خود را از بانک مربوطه دریافت نماید و قانون گذار بایستی عدم تعرض به اسناد امانت گذاری شده در بانک ها را تضمین نماید.
 4. پرداخت سود به امانت گذاری طلا و جواهرات: به آن دسته از افرادی که اقدام به امانت گذاری طلا و جواهرات خود نزد بانک ها نمایند، به اندازه 2درصد ارزش طلا و جواهرات آنان در زمان امانت گذاری آن‌ها، سود سالیانه تعلق خواهد گرفت. ارزش گذاری طلا و جواهرات براساس قیمت های روز بازار آزاد صورت می‌گیرد و اصالت آن ها نیز از طریق مکانیزمی که در بانک مرکزی تعریف و به بانک های عامل ابلاغ می‌شود و بدون دریافت هرگونه وجهی از این بابت صورت می گیرد. صاحب طلا و جواهرات در هر زمان که بخواهد می تواند بدون هرگونه محدودیتی امانات خود را از بانک مربوطه دریافت نماید و قانون گذار بایستی عدم تعرض به طلا و جواهرات امانت گذاری شده در بانک‌ها را تضمین نماید.
 5. پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی از محل سپرده های فوق الذکر به منظور سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با اولویت واحدهای تولیدی غیررانتی

 

ج-3) تعهد به عدم افزایش پایه پولی و نقدینگی از سوی دولت که عمدتا برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و بخشی از مستمری بازنشستگی تعدادی از بازنشستگان صورت می گیرد

 1. سپرده گذاری بخشی از حقوق کارکنان دولت در حساب سپرده معادل سکه طلا: تعهد دولت و بانک مرکزی به عدم افزایش نقدینگی تحت هر عنوان و پیش بینی مجازات های سخت اعم از انفصال دائمی از خدمت و حبس غیرقابل تبدیل و پرداخت خسارت وارد شده ناشی از ایجاد تورم در کشور برای خاطیان این تصمیم و پیش بینی افتتاح حساب سپرده معادل سکه طلا برای پرداخت بخشی از حقوق کارکنان دولت که به دلیل عدم تکافوی منابع برای پرداخت حقوق کارکنان دولت دچار کسری می گردد، به نحوی که به اندازه منابع تامین شده پرداخت حقوق صورت گرفته و الباقی در حساب سپرده معادل سکه طلا برای آنان منظور و پس از تامین مالی از طریق دولت قابل برداشت خواهد بود.
 2. سپرده گذاری بخشی از مستمری بازنشستگانی که بخشی از حقوق خود را از محل کمک های دولت دریافت می کنند در حساب سپرده معادل سکه طلا: پیش بینی افتتاح حساب سپرده معادل سکه طلا برای پرداخت بخشی از مستمری بازنشستگان که به دلیل عدم تکافوی منابع صندوق های بازنشستگی از سوی دولت تامین می گردد، به نحوی که به اندازه منابع تامین شده، پرداخت مستمری صورت گرفته و الباقی در حساب سپرده معادل سکه طلا برای بازنشستگان منظور و پس از تامین مالی از طریق دولت قابل برداشت خواهد بود.

 

ج-4) جلوگیری از خلق پول و افزایش پایه پولی توسط بانک ها

جلوگیری از خلق پول توسط بانک ها: یکی از مسیرهای خلق پول و افزایش پایه پولی، اقدامات بانک های عامل می‏باشد که لازم است تا بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده بانک ها نزد این بانک و نیز جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن این مسیر اقدام نماید..

 

ج-5) سهولت در فعالیت های اقتصادی قبلی و شکل گیری کسب و کارهای جدید

 1. ایجاد سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار با مراعا گذاشتن کلیه قوانین مربوطه و مجاز دانستن آغاز هر فعالیت اقتصادی توسط هر فرد بدون نیاز به دریافت مجوز و صرفا از طریق خوداظهاری در درگاه ملی مجوزها پس از ارائه تعهد کتبی مبنی بر منطبق نمودن خود با قوانین ظرف مدت 5 سال از تاریخ آغاز فعالیت
 2. حرکت جدی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار با هدف ایجاد سهولت برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد ملی و در عین حال مجاز بودن افراد به آغاز هر کسب و کار از طریق خود اظهاری و ارائه تعهد محضری دال بر تطبیق خود با قوانین پس از 5 سال از آغاز فعالیت
 3. معافیت کلیه کسب و کارهای جدید از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم برای پنج سال اول فعالیت
 4. اقدام جدی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قونین کار، تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم با هدف ایجاد انگیزه برای فعالیت های رسمی عموم فعالین اقتصادی و حضور پررنگ تر مردم در عرصه اقتصاد ملی و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی موجود
 5. مراعا نمودن کلیه پرونده های تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت ها و کارخانجات و واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی برای حداقل 5 سال و نیز توقف وصول اقساط بدهی هایی که از گذشته تقسیط شده اند در طی این مدت.

 


ج-6) توجه به ارزش نیروی کار و میزان تولید ناخالص داخلی هر فعالیت

 1. ایجاد انگیزه در نیروی کار موجود در کشور برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی
 2. ارزش قائل شدن به نیروی کار بویژه جوانان به عنوان مهمترین رکن ایجاد ثروت در کشور
 3. معرفی مشاغل مولد در اقتصاد ایران و میزان بازدهی هر فعالیت در تولید ناخالص داخلی
 4. استعدادیابی نوجوانان و جوانان و نیروی کار کشور و هدایت آنان به سمت فعالیت هایی که ضمن تطبیق با استعداد و علایق آنان از بیشترین بازدهی اقتصادی برای کشور نیز برخوردار باشد
 5. توجه ویژه به مهارت آموزی نوجوانان و جوانان و نیروی کار و اطلاع رسانی گسترده در این ارتباط
 6. عدم ارائه خدمات رایگان

ج-7) اولویت به شکل گیری مشاغل مرتبط با پیشران های اقتصادی ایران

 1. اولویت دهی به فعالیت های مردمی در بخش انرژی به عنوان مهمترین مزیت کشور
 2. اولویت دهی و ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد و گسترش فعالیت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به عنوان مهمترین عنصر اقتصادی در آینده جهان
 3. اولویت دهی به تولید ماده موثره دارو به عنوان یکی از پر سودترین و در عین حال پرمشتری ترین بازارهای جهان
 4. توجه به تولید مسکن به عنوان یک نیاز جدی برای ازدواج جوانان و نقش آن در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی بااستفاده از ظرفیت های مردمی و دانش روز و توجه به صنعتی سازی، افزایش عمر و کاهش مصرف انرژی در ساختمان
 5. توجه به صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یک صنعت پر اشتغال و پرمصرف و با بازار گسترده داخلی و خارجی

ج-8) توجه به مناسبات بین المللی و دسترسی بدون محدودیت به بازارهای جهانی برای صادرات محصولات تولیدی و واردات مواد اولیه و مراودات مالی 

 1. برقراری ارتباط بسیار نزدیک و عمیق و بدون محدودیت با همسایگان
 2. توجه به بازارهای جهانی و اینکه افزایش تولید مترادف با ضرورت صادرات است و صادرات نیازمند انتخاب هوشمندانه بازارهای هدف می باشد که بایستی مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی و مالی با آنان به صورت روان و پایدار در دسترس باشد
 3. توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهبود تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع مالی خارجی در این ارتباط که نیازمند وجود ارتباط مناسب بانکی و مالی و تضمین امنیت، استمرار و بازگشت سرمایه گذاری خارجی می باشد
 4. فرصت دهی به ایجاد شرکت های بزرگ و چند ملیتی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان
 5. استفاده از ظرفیت مشارکت با شرکت های موفق در عرصه بین الملل برای انتقال دانش و فناوری به کشور و تضمین فروش محصولات تولیدی

ج-9) توجه جدی به مشاغلی که هنوز در ایران تعریف نشده است

 1. مطالعه تطبیقی میان مشاغل موجود در ایران و کشورهای منتخب دنیا
 2. شناسایی مشاغل جدید تعریف شده در دنیا و زمینه سازی برای شکل گیری آن در ایران
 3. توجه به ذائقه جوانان در انتخاب شغل و سمت گیری معرفی مشاغل براساس این ذائقه و میزان ارزش افزوده حاصل از مشاغل مختلف

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *