به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

29-آسیب های اجتماعی


الف)مقابله با اعتیاد

 1. آگاه کردن خانواده ها مخصوصا پدران و مادران دررابطه با رفتار فرزندان و تربیت و کنترل صحیح آنها دراجتماع و آشنایی آنها با مضرات اعتیاد به وسیله رسانه های گروهی به خصوص صدا و سیما
 2. ایجاد تحول در آموزش و پرورش و تقویت کادر آموزشی و مربیان پرورشی مخصوصا در روش ها و ایجاد فضای آموزشی مناسب که مسلما می شود مضرات مواد مخدر را به نحو ظریفی در کتب درسی عنوان کرد
 3. ایجاد مراکز فرهنگی نظیر کتابخانه ها و مراکز هنری، فنی و حرفه ای، پارک ها، فضاهای ورزشی و تربیتی برای ارتقاء سطح فرهنگی نوجوانان و جوانان و گذراندن اوقات فراغت آنان که این امکانات با توجه به رشد جمعیت و پراکندگی روستاها نسبتا ضعیف می باشد که عامل بسیار مهمی جهت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر خواهد بود.
 4. اغلب معتادین بی سوادند ویا پدر و مادر بی سواد و یا کم سواد بوده اند. دست اندر کاران تعلیم و تربیت بایدبا تلاش بیشتری در جهت افزایش سواد مردم گام بردارند و سطح آگاهی مردم برای مقابله با پدیده اعتیاد بالا برود
 5. ایجاد اشتغال بیشتر از طریق توسعه صنایع دستی و روستایی مخصوصا سرمایه گذاری و اعطاء امکانات و امتیازات برای ریشه کن کردن بیکاری که همانا یکی از علل عمده اعتیاد و گرایش به قاچاق است.
 6. نقش تبلیغات در دنیای امروز برهیچ کس پوشیده نیست و با نیروی تبلیغات و رسانه گروهی می توان پدیده و عقاید مختلف را دربین توده مردم انداخت و آنها را روشن ساخت.
 7. در دسترس بودن مواد مخدر یکی از علل عمده اعتیاد است که کنترل و عدم ورود آنان از پیشنهادات خود معتادین بوده است. بنابراین پاکسازی جامعه از مواد مخدر و بستن مرزها به عنوان یکی از مهمترین راه های پیشگیری است.
 8. اشاعه تقویت هرچه بیشتر معنویات در جامعه و آگاه نمودن مردم از مضرات مصرف مواد مخدر.
 9. توصیه به خانواده ها که شامل کنترل فرزندان، تقویت جهانی مذهبی و اعتقاد، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، جلوگیری ازشرکت فرزندان در مجالس بی بند و بار و ایجاد سرگرمی و مشغولیت سالم، مبارزه با اعتیاد در منشاء و مبداء وجود مواد مخدر، محیط اعتیاد زا و انسان اعتیاد پذیراست.
 10. حمایت هدفمند از مراکز بازپروری و پیش بینی اشتغال افراد بازپروری شده و ادامه حمایت از ایشان

ب)مقابله بافقر

 1. توانمندسازی نیروی انسانی و آموزش مهارت و دانش و ... به تناسب استعداد انسان ها
 2. تامین حداقل نیازهای زندگی توسط دولت از طریق بسترسازی برای اشتغال و یا بیمه بیکاری و مسکن برای همه افراد جامعه
 3. تامین درآمد مکفی برای آحاد جامعه از طریق:
 • ثبات اقتصادی
 • رشد اقتصادی
 • مردمی کردن اقتصاد
 • و حمایت از فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت رقابت
 1. اجرای عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه ثروت در میان مردم
 2. دسترسی مناسب و برابر افراد و بنگاه ها به منابع مالی
 3. حمایت و تسهیل ارسال کمک های مالی ایرانیان مقیم خارج برای خانواده هایشان
 4. حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد
 5. تامین مالی برنامه های اجتماعی براساس بازدهی مالی و جلوگیری از هدر رفت منابع

ج)مواجهه با حاشیه نشینی

 1. به رسمیت شناختن سکونت در مناطق حاشیه ای شهرها بدون انتقال مالکیت زمین به عنوان توسعه منفصل شهرها و یا تاسیس شهرک های جدید
 2. اجازه ساخت و ساز در سکونت گاه های غیررسمی براساس ضوابط و مقررات شهرسازی
 3. اجرای برنامه های هدفمند توانمندسازی نیروی انسانی در این سکونت گاه ها
 4. اختصاص وام های کم بهره و با دوره بازگشت طولانی و هدفمن برای ساخت واحدهای مسکونی ایمن و مقاوم
 5. ایجاد واحدهای فرهنگی مختلف از جمله مسجد، خانهفرهنگ، کتابخانه، آموزشگاه های مختلف علمی، هنری، ورزشی و ایجاد اماکن ورزشی و فضای سبز به منظور دگرگونی محیطی در این مناطق
 6. استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بهبود شرایط این محل ها
 7. تامین آب بهداشتی و برق قانونی و گاز برای این شهرک ها
 8. فراهم ساختن دسترسی مناسب به اینترنت در این محل ها
 9. استقرار فعالیت های خدماتی همانند بانک ها، نیروی انتظامی، مدارس، اماکن بهداشتی و درمانی و ... در این شهرک ها
 10. زمینه سازی برای ایجاد اشتغال متناسب و مولد در این شهرک ها از طریق استعدادسنجی، آموزش و کمک به ایجاد کسب و کار

د)کاهش طلاق

 1. بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و تامین درآمد مکفی برای خانوار به منظور حفظ خانواده های موجود
 2. حمایت از فرزندآوری (بلافاصله پس از ازدواج) به عنوان یکی از مهمترین ارکان تثبیت نهاد خانواده
 3. اقدامات فرهنگی برای تثبیت بنیان خانواده
 4. ایجاد مطالب آموزشی لازم در کتب درسی برای روشنگری نسبت به ازدواج
 5. توجه بیشتر به دستورات دینی درخصوص رعایت حریم زن و مرد و اجتناب از روابط غیرمجاز به عنوان عامل اصلی پیشگیری
 6. مدیریت فضای مجازی به منظور پیشگیری از برقراری ارتباطات مبتنی بر احساس و فاقد شناخت واقعی
 7. توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ابزار نقش آفرینی مردم در مدیریت برقراری ارتباطات فاقد وجاهت
 8. حمایت از ازدواج جوانان در سن مناسب از ظریق تشویق و پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین مسکنبرای ازدواج های دارای پایه درست شناختی
 9. توسعه مراکز رایگان ارائه مشاوره ازدواج به صورت حضوری و غیرحضوری
 10. وضع قوانین محدود کننده برای افرادی که طلاق می گیرند با هدف پیشگیری ا انجام ازدواج ها و طلاق های احساسی (همانند عدم اعطای تسهیلات ازدواج و مسکن به ازدواج های فاقد شرایط و یا اولویت دهی به اشتغال متاهلین دارای ازدواج حساب شده و یا محدودیت بکارگیری افرادی که در ازدواج ناموفق بوده اند در برخی مشاغل و ...)

ه)مقابله با بزهکاری

 1. ارتقای فرهنگ عمومی جامعه
 2. کمک به برقراری آرامش روانی در خانواده ها
 3. شناسایی و حمایت از افرادی که به هر دلیل ترک تحصیل نموده و یا به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه تحصیل نبوده اند
 4. برقراری درآمد مکفیبرای آحاد جامعه
 5. استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای کنترل در اماکن و معابر عمومی