به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

5- نفت و گاز


  1. افزایش توان استخراج روزانه نفت با اولویت میادین مشترک به 6.5میلیون بشکه در روز
  2. افزایش توان برداشت گاز از ذخایر گازی کشور به 300 میلیاردمترمکعب
  3. تلاش برای مشارکت با همسایگان در سرمایه گذاری و برداشت از میادین مشترک
  4. رساندن خام فروشی به حداقل ممکن
  5. ایجاد واحدهای پتروپالایشگاهی و تکمیل طرح های نیمه تمام برای ممانعت از خام فروشی
  6. انتقال تمامی درآمد حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی
  7. تلاش برای تثبیت مشتریان و تامین انرژی همسایگان
  8. حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در بخش انرژی