به نام خدا

مهمترین وظایف دستگاه ها در دولت سیزدهم

وزارت امور اقتصادی و دارایی


12-1- ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و کاهش تدریجی سود سپرده های بانکی

12-2- ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و حمایت از عرضه اولی ها و اعمال مالیات بیشتر برای خرید و فروش سایر سهام ها برای جلوگیری از سوداگری

12-3- معرفی فرصت های سرمایه گذاری واقعی در تولید مولد و صادرات محور

12-4- تبیین سیاست های مناسب جهت بازگشت سرمایه هایی که در سال های اخیر از کشور خارج شده است

12-5- ارائه جایزه به اسناد ملکی و طلا و جواهراتی که مردم در صندوق های امانات بانک ها به امانت می سپارند

12-6- سرمایه گذاری 60% از نقدینگی موجود در کشور در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور

12-7- اصلاح روش ناعادلانه در اجرای قانون مالیات ها و اعتماد به آحاد مردم

12-8- دریافت مالیات های پلکانی از سطوح درآمدی مختلف جامعه

12-9- قیمت گذاری ارز با هدف ایجاد مزیت رقابتی در تولیدات داخلی

12-10- تک نرخی نمودن ارز

12-11- حذف یارانه های پنهان و پرداخت یارانه های مستقیم به همه مردم

12-12- حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی در قالب کارت خرید کالای اساسی

12-13- ایجاد صندوق خرید سهام دارای صف بلند فروش با هدف حمایت از سرمایه گذاران و فقط یک نوبت برای هر ایرانی تا خروج بورس از بحران

12-14- اجرای سیاست های کنترل نقدینگی و هدایت آن به تولید از جمله حساب سپرده معادل ارزی و حساب سپرده ارزی

12-15- انتقال تمامی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی

12-16- افزایش درآمد مالیاتی دولت با حمایت از تولید و تولید ثروت بیشتر در کشور

12-17- برنامه ریزی جهت تحقق متوسط رشد سالیانه  حداقل 8درصدی در اقتصاد کشور

12-18- آگاه سازی مستمر مردم نسبت به سیاست های اقتصادی دولت و جلب مشارکت حداکثری مردم در پیاده سازی این سیاست ها

12-19- ساده سازی و روان سازی نظام گمرکی و کاهش تنوع تعرفه به کالاها و حرکت به سوی تعرفه های ثابت برای همه کالاها

12-20- توجه به نقش سرعت گردش پول در اقتصاد و بسترسازی مناسب برای ورود همه منابع به چرخه اقتصاد و افزایش سرعت چرخش پول

12-21- حذف امضاهای طلایی

12-22- اصلاح و شفاف سازی ساز و کار اعطای حقوق مالکیت در کشور

12-23- اعمال معافیت و جرایم مالیاتی برای هدایت سرمایه ها به موضوعات هدف