به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

21-معدن


  1. اکتشاف معادن با استفاده از علوم و فناوری روز
  2. جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد کارخانجات فرآوری این مواد
  3. استفاده از روش های جدید استخراج معادن
  4. ایجاد فضای رقابتی برای عرضه محصولات و حذف یارانه های مستقیم و غیرمستقیم برای استخراج و تولید
  5. ایجاد بانک اطلاعاتی افراد خبره در حوزه معدن و امکان دسترسی به آنها