به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون قضایی و حقوقی

 

برنامه شاخص 1:

  • بستر سازی رسیدگی به موضوع مهم رسیدگی جامع به پرونده ها به جای رسیدگی مصداقی که منجر به کاهش چشمگیر تعداد پرونده ها خواهد شد و اصلاح ذات بین و رفتار محبت آمیز و محترمانه بجای صدور حکم توسط قاضی و توجه به صدور احکام پرورشی بجای احکام تعزیری
  • توجه ویژه به حقوق مالکیت با اولویت املاک و اراضی

 

برنامه شاخص 2:

تهیه برنامه برای حذف ریشه های تشکیل پرونده های قضایی با کمک کمیسیون های اقتصادی، فرهنگی و آموزش و تحقیقات

 

برنامه شاخص 3:

بسترسازی برای ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و سیاسی