به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

14- صنعت

  1. حمایت از صنعت ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و هدف گذاری ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور
  2. حمایت از صنعت خودروسازی و استفاده از ظرفیت انتقال فناوری و صادرات خودرو در سند همکاری های جامع ایران و چین با تولید سالیانه 2/5 میلیون خودرو
  3. ثبات در مقررات صادرات و واردات خودرو و قطعات یدکی با اعمال تعرفه های هدفمند گمرکی
  4. حمایت از صنعت نساجی و پوشاک به عنوان صنعتی استراتژیک و اشتغال زا با هدف تولیدات دارای مزیت صادراتی
  5. حمایت کامل از شکل گیری واحدهای صنعتی پایین دست پتروشیمی
  6. حمایت از شکل گیری تولید مواد موثره دارو با اهداف صادراتی
  7. حمایت از شکل گیری صنعت تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی، یارانه ای و تجهیزات پزشکی
  8. حمایت از صنعت نرم افزار نویسی با هدف نقش آفرینی در تولید سیستم های عامل و نرم افزارهای مختلف کاربردی و سرگرمی
  9. توجه جدی به صنعت هوا فضا و استقرار ماهواره در فضا برای تسهیل فعالیت ها