به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون بهداشت و درمان

 

برنامه شاخص 1:

اختصاص نیمی از بودجه ناشی از 1% ارزش افزوده به بخش پیشگیری (بهبود تغذیه- فرهنگ مصرف- سلامت جسم و روان)

 

برنامه شاخص 2:

بستر سازی برای حداقل نمودن هزینه ارائه خدمات بهداشتی- درمانی (به اقشار خاص) از محل درآمدهای ناشی از توریسم درمانی

 

برنامه شاخص 3:

حمایت از خودکفایی در تولید مواد اولیه و مواد موثره برای تولید دارو و صادرات این مواد به دیگر کشورها

 

برنامه شاخص 4:

حمایت از ورود شرکت های داخلی به عرصه تولید تجهیزات پزشکی با اعمال سیاست های تعرفه ای و تضمین خرید محصولات دارای کیفیت مناسب