به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

24-سیاست های کلی

 1. ایجاد ثبات اقتصادی با نشانه کنترل تورم
 2. افزایش GDP با متوسط نرخ رشد سالیانه حداقل 8% طی 10 سال
 3. حذف تدریجی یارانه های غیر مستقیم
 4. پرداخت یارانه های مستقیم
 5. یکسان سازی نرخ ارز
 6. خرید محصولات کشاورزی به نرخ جهانی
 7. ایجاد فضای رقابت در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان و ارتقای کیفی و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل
 8. ثبات در مقررات واردات و صادرات انواع کالا و اجرای سیاست های حمایت هوشمندانه و هدفمند از تولیدات داخلی از طریق وضع تعرفه
 9. اداره امور جاری کشور با دریافت مالیات عادلانه
 10. هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایه گذاری
 11. دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی
 12. دستیابی به خودکفایی در تولید دارو
 13. دستیابی به خودکفایی در تولید لوازم خانگی
 14. گسترش صنایع پایین دستی نفت و گاز، ساختمان، خودرو، پوشاک، مرتبط با ICT
 15. افزایش ظرفیت تولید نفت روزانه تا 6/5 میلیون بشکه در روز و گاز طبیعی تا 300 میلیارد مترمکعب در سال
 16. استفاده از ظرفیت سند 25 ساله همکاری با چین
 17. بسترساازی و حمایت از حضور جدی مردم در اقتصاد
 18. ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در تحصیل و تسهیلات و اشتغال و ...
 19. ایجاد ساز و کار لازم جهت حمایت کارآمد و محسوس از صادرات محصولات تولید داخل
 20. حمایت جدی از سرمایه گذاری خارجی در کشور
 21. چابک سازی، کوچک سازی و کاهش هزینه های دولت
 22. ایجاد فضای خدمت گذاری به مردم در کارکنان دولت
 23. مبارزه قاطع با فساد و شفاف سازی امور با اولویت دهی به دولت الکترونیک و اصلاح رویه ها و ساختارها