به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

28-جوانان، خانواده و جمعیت

  1. حمایت از تحکیم بنیان خانواده از طریق درآمد مکفی و سلامت فضای فرهنگی جامعه
  2. تشویق به ازدواج در سن مناسب از طریق ایجاد اشتغال،پرداخت تسهیلات ازدواج، تامین مسکن زوج های جوان و حمایت حقوقی و اقتصادی از خانه داری
  3. تشویق به فرزندآوری از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو و پرداخت حق اولاد و پرداخت تسهیلات تبدیل مسکن
  4. اولویت دهی به متاهلین برای فرصت های شغلی
  5. اولویت دهی به متاهلین دارای فرزند بیشتر برای برخورداری از تسهیلات مسکن
  6. حمایت از برخورداری خانواده ها از فضاهای تفریحی و پذیرایی و گردشگری
  7. ارائه آموزش های لازم برای تشکیل و تثبیت بنیان خانواده
  8. حمایت از ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کمتر از 45 سال با هدف تشکیل خانواده
  9. بسترسازی برای توسعه فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در کشور با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان به نحو مطلوب